Of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen, kun je zien in het nieuwe digitale omgevingsloket.
Of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen, kun je zien in het nieuwe digitale omgevingsloket.

Dit artikel is geschreven door
Gemeente Texel

Gemeente Texel

Eén digitaal loket met alle informatie

Algemeen Advertorial

Op 1 januari ging de Omgevingswet in. Eén wet die regels bevat voor alles wat er buiten is te zien, ruiken en horen. Inwoners die willen (ver)bouwen of organiseren, kunnen via één digitaal loket vinden wat ze nodig hebben. Gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk.

‘Het Digitale Omgevingsloket is startpunt voor elke Texelaar met een idee’

Vanaf je eerste idee kun je voor meer informatie terecht bij het digitale Omgevingsloket. Je vindt er bijvoorbeeld alle ‘Regels op de kaart’. Hierin staan regels en beleid van alle overheden bij elkaar. Je typt een locatie in en ziet in beeld welke regels voor die locatie (gaan) gelden. Aan dit onderdeel van het loket wordt nog volop gewerkt. Onder het kopje ‘Maatregelen voor bedrijven en burgers’ kun je bekijken welke maatregelen je moet nemen om aan de regels te kunnen voldoen.

Als je bijvoorbeeld je huis wilt verbouwen, nieuwbouw overweegt of iets wilt organiseren in de buurt, kan het zijn dat je een vergunning nodig hebt. Dat geldt niet voor alles. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is. Dat kun je nagaan met de vergunningscheck van het digitale Omgevingsloket. Dat werkt volgens een stappenplan:

Stap 1: kies de locatie;

Stap 2: kies de werkzaamheden die je wilt gaan doen;

Stap 3: beantwoord de vragen;

Stap 4: je krijgt een overzicht waarin staat of een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen;z

Stap 5: vanuit de vergunningcheck kun je direct starten met een aanvraag. Alle informatie die je hebt ingevuld wordt dan bewaard.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat niet iedereen het invullen van de vergunningscheck makkelijk vindt; soms zijn vragen of termen onduidelijk. Ook zijn nog niet alle regels verwerkt. Vind je het lastig of twijfel je, neem dan gerust contact op met de klantadviseurs van de gemeente.

Overleg met medewerker

Voor kleine werkzaamheden kun je met de vergunningcheck kijken of je een vergunning nodig hebt. Maar misschien heb je plannen voor een groot bouwproject of een nieuw bedrijf en vind je het prettig om eerst je idee te verkennen met een medewerker van de gemeente. Dat kan. De klantenadviseurs van Team Beleid & Vergunningen denken graag met je mee.


Wil je een vergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket? Dan moet je inloggen, zodat de gemeente kan zien wie je bent. Inwoners van Texel kunnen inloggen met DigiD. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning. Je kunt ook iemand anders, een persoon of bedrijf, machtigen om een aanvraag voor je te doen. Bijvoorbeeld een aannemer of architect.

Zodra je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag niet volledig is, krijg je daarvan ook bericht. Vervolgens wordt je aanvraag in de Texelse Courant en op overheid.nl gepubliceerd. De gemeente beoordeelt je verzoek inhoudelijk en toetst dit aan de wettelijke eisen.

Binnen acht weken volgt de beslissing op je aanvraag. Als meer tijd nodig is, dan kan de gemeente de termijn eenmalig met zes weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan worden besloten de uitgebreide procedure te volgen. De beslistermijn is dan 26 weken. Zodra een besluit is genomen, wordt dit gepubliceerd in de genoemde media. Belanghebbenden kunnen dan tot uiterlijk zes weken na de publicatie bezwaar maken.

Alles op één plek

De nieuwe Omgevingswet is door de rijksoverheid ontwikkeld om meer in de geest van de wet te handelen en minder strak volgens de regels: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. In deze nieuwe wet staan gebruiker en omwonenden centraal. Burgers worden meer en actiever betrokken bij plannen in hun leefomgeving. Of dat nu gaat om een plan van de gemeente, van een bedrijf, van de buurman of om een plan van jezelf.

Het Rijk droeg een flink aantal juridische regels over aan de gemeenten. Die mogen deze regels zelf aanpassen en krijgen hiervoor tien jaar de tijd. Alle overheden – Rijk, provincie, waterschap en gemeente - hebben hun bestemmingsplannen en verordeningen ondergebracht in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierdoor kunnen burgers en bedrijven op één plek zien welke regels er op een locatie gelden en wat daar kan en mag en wat niet. Die plek is het (digitaal) Omgevingsloket. Dit is het startpunt voor elke Texelaar die een idee of plan heeft en wil weten of hiervoor een vergunning moet worden aangevraagd of dat een melding voldoende is. Alle Texelse bestemmingsplannen, diverse rijksregels en enkele verordeningen zijn opgegaan in één omgevingsplan voor heel Texel.

Volgens de projectleider Omgevingswet van de gemeente Texel is de overgang minder eenvoudig dan het Rijk voorspiegelt: “er kleven nog wel wat haken en ogen aan de nieuwe werkwijze en ook voor ons is lang niet alles duidelijk. Het kan in de praktijk dus best zo zijn dat gemeente-medewerkers zelf ook nog met vragen zitten. Uiteraard doen we er alles aan om Texelaars met een vraag of plan zo goed mogelijk van dienst te zijn.” In het digitale Omgevingsloket komen nog diverse problemen en storingen voor. Op de website van het loket zelf staan de bekende problemen aangegeven.

Zelf doen

De Omgevingswet biedt inwoners de mogelijkheid om veel zelf te regelen voordat een vergunningsaanvraag wordt ingediend. Dat bespaart uiteindelijk tijd in de hele procedure. Daarnaast kun je snel zien wat anderen van plan zijn in jouw woonomgeving.

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Kijk op texel.nl of op omgevingswet.overheid.nl. Vragen kun je stellen via gemeente@texel.nl of bel met de klantadviseurs via 14 0222. Langskomen kan ook. De balie van het gemeentehuis is open van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur.

De Texelse Roparunners zijn aangekomen in Rotterdam.
Roparunners gefinisht in Rotterdam Algemeen 18 uur geleden 36
Afbeelding
De Omgevingswet in de praktijk Algemeen 19 uur geleden
Hulpdiensten in actie op het vliegveld.
Deense militair overleden na parachutesprong Algemeen 19 mei, 17:00 14
Een deel van de Texelse Roparunners bij de houten roltrappen van de Sint-Annatunnel onder de Schelde in Antwerpen. Dat is halverwege de route.
Roparunners op helft van de route Algemeen 19 mei, 13:30 5
Sperwer versus merel: 1-0
De Lezersfoto - Hebbes Algemeen 19 mei, 08:00
Eric Hercules en Arthur Oosterbaan.
Beestachtig! - Femke Halsema Algemeen 18 mei, 10:30
Bordje bij paal 9.
De Lezersfoto - Zand erover Algemeen 18 mei, 08:00
Afbeelding
Vacature Service Monteur Texel 17 mei, 17:53