Logo texelsecourant.nl

Uitgave van Mediabureau Langeveld en de Rooy. Verschijnt op dinsdag en vrijdag.

Redactie 
Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg
Telefoon: 0222 - 362620 

E-mail: redactie@texelsecourant.nl

Van de lezers : Wat ik zeggen wou

De Texelse Courant stelt haar kolommen en website(s) graag open voor lezers die willen reageren op het nieuws. Bijdragen over actuele onderwerpen zijn welkom mits bondig geformuleerd; anonieme brieven/bijdragen worden echter niet geplaatst. De redactie kan brieven inkorten, redigeren of geheel terzijde leggen. De inhoud blijft voor rekening van de schrijver. 

Ook een brief schrijven? Klik hier
 

Advertenties en abonnementen 
Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg 
Telefoon: 0222 - 362600 
E-mail: info@lenr.nl

Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA, gevestigd te Amsterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41198699. Een exemplaar van de Regelen der Advertentiewezen wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Abonnementsprijzen Texelse Courant 2019

Per automatische incasso

    TC       TC Totaal
Per halfjaar   € 55.25    € 60.25
Per jaar   € 109.75    € 119.75
     

Abonnement alleen online/ digitaal: €38,60 per half jaar/ €76,55 per jaar.

TC Totaal betekent zowel een papieren krant als volledig online.

Voor postabonnees in Nederland buiten Texel vragen wij een bijdrage in de portokosten van €20.- per jaar.

Bij verzending naar het buitenland zijn extra portokosten verschuldigd. Voor meer informatie daarover kunt u met ons contact opnemen.

Beëindiging abonnement 
Graag schriftelijk en vier weken voor afloop van de abonnementsperiode.

 

 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!