Heeft u geen krant gehad? Neem dan contact op met uw bezorger.

Als u niet weet wie dat is kunt u dat vinden op deze website onder 'Contact' bij  'bezorgers':

www.texelsecourant.nl/contact/bezorgers

U kunt ook schriftelijk een klacht naar ons sturen via: info@lenr.nl.
Deze mail wordt door ons de eerstvolgende werkdag beantwoord.