Logo texelsecourant.nl
Foto: Jeroen van Hattum

Toeristisch Toekomstplan in de steigers

  Toerisme

Het college en de gemeenteraad staan voor de vaststelling van één van de belangrijkste beleidsstukken van de komende jaren: het Integraal Toeristisch Toekomstplan. In het uiteindelijke visiedocument wordt vastgelegd hoe Texel aantrekkelijk kan blijven voor de toerist, bewoners en bedrijven. De startnotitie voor deze visie wordt nu voorgelegd aan de raad. 

"Texel moet haar geliefde karakter met haar eigen identiteit en uniciteit blijven behouden. We moeten aantrekkelijk blijven voor bezoekers, inwoners en bedrijven. Dat betekent dat de kwaliteit van ons toerisme door deze drie doelgroepen als goed wordt ervaren. Belangrijk is onderscheidend als vakantiebestemming te blijven. De grenzen van de ontwikkelingen liggen daar waar de balans tussen economie en ruimtelijke kernwaarden wordt verstoord en het unieke geheel van het eiland wordt aangetast", luidt de opening van de startnotitie.  

De startnotitie is opgebouwd uit twee onderdelen: het Toeristisch Toekomstplan en de Actieplannen. "Voor het Toekomstplan willen we in gesprek met heel veel mensen. Niet alleen met stakeholders zoals TESO, TOP en de Stichting Kernwaardern, maar ook met de Texelaars zelf. Het duurt wel anderhalf tot twee jaar om tot die daadwerkelijke visie te komen. Dat duurt me te lang. Veel mensen ervaren dat het druk is, maar dat komt ook doordat ze geen parkeerplek kunnen vinden. Dat zijn problemen die we al eerder willen aanpakken. Dat soort zaken komen op de lijst van Actieplannen", legt wethouder Hennie Huisman uit. 

De actieplannen zijn gericht op vijf thema´s: Mobiliteit; Infrastructuur Handhaving; Economie en Financieel: toeristenbelasting en parkeerbelasting. "Bij alle thema's betrekken we de aspecten 'kwaliteit' en 'duurzaamheid (denken en doen in de mogelijkheden van vandaag)', 'kernwaarden' en 'leefbaarheid'. Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht, we beschrijven de gewenste situatie en daarna volgen oplossingen en de uitvoering. Het praktische van deze aanpak is dat verbeteringen op de vijf thema's direct opgepakt kunnen worden. Dit levert bovendien weer input op voor het Toeristische Toekomstplan. 

De Texelaar

Hoe de Texelaar het best bereikt kan worden, wordt op dit moment uitgezocht. "Je kunt daarbij denken aan informatieavonden, maar wie weet ook een debat, enquêtes, de media et cetera", vervolgt Huisman. De wethouder geeft toe dat bij een debat eigenlijk op voorhand al kan worden vastgesteld wie er op komen dagen. "En we vinden het juist heel belangrijk dat we input hebben van iedereen. Het moeten niet altijd dezelfde mensen zijn die meepraten. Daar is dit onderwerp te belangrijk voor."

De gemeente wil graag weten hoe de Texelaar de toekomst van het toerisme ziet? Wat is er in hun ogen nodig om de kracht van het toerisme te behouden en welke maatregelen zijn daar voor nodig?

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!