De Thijsseschool in Den Burg.
De Thijsseschool in Den Burg. Foto: Jeroen van Hattum

Dit artikel is geschreven door
Jeroen van Hattum

Jeroen van Hattum, Journalist Texelse Courant.

TB: nieuw cultuurcentrum op plek Thijsseschool

Politiek

Texels Belang heeft de andere politieke partijen in de gemeenteraad gevraagd vanavond tijdens de raadsvergadering een keuze te maken voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum op de plek van de Thijsseschool in Den Burg.

De partij neemt daarmee afstand van het voorstel dat vooralsnog op tafel ligt om eerst nog een 'reikwijdte-onderzoek' te doen naar de mogelijkheden, voordat er keuzes worden gemaakt. Bedoeling is dat Artex, bibliotheek en Young 4 Ever hun intrek nemen in de beoogde nieuwbouw.

Texels Belang zegt te willen doorpakken en vindt het zonde van de tijd en het geld om nog eerst een reikwijdte-onderzoek te houden. "Er wordt al te lang over dit onderwerp gesproken zonder dat er knopen worden doorgehakt."

Er zijn bij het reikwijdte-onderzoek twee locaties in beeld: locatie Thijsseschool en locatie ijsbaan. Wat TB betreft, mag de locatie ijsbaan bij voorbaat afvallen in verband met de waterhuishouding ter plekke en de rol die het skatepark vervult.

De partij stelt voor te kiezen voor nieuwbouw op de locatie van de Thijsseschool waarbij het beoogde cultuurcentrum tevens een dorpshuisfunctie, theaterruimte en expositieruimte krijgt. Het voorstel van TB wordt gesteund door de PvdA.


De VVD heeft intussen aangegeven voorstander te zijn van huisvesting van Artex, bibliotheek en Young 4 Ever in het deel van de OSG aan de Haffelderweg in Den Burg dat aanvankelijke beoogd was voor het nieuwe Onderwijscentrum.

De partij heeft de andere partijen in de raad gevraagd de locatie OSG daarom als derde optie (naast de locaties Thijsselaan en ijsbaan) mee te nemen in het 'reikwijdte-onderzoek'.

Volgens de liberalen is de locatie OSG planologisch zeer geschikt voor een nieuwe drukke maatschappelijke functie met een eigen en aantrekkelijke ingang aan de Emmalaan.

Het is volgens de VVD dicht bij het centrum en dicht bij de voorzieningen die in Den Burg Zuid zijn dan wel gerealiseerd gaan worden (sportpark, nieuwe sporthal en het toekomstig gezondheidsplein).

"Aangezien het Onderwijscentrum geen gebruik gaat maken van de OSG kan er snel worden gestart. De overcapaciteit van de OSG loopt de komende jaren verder op, hetgeen latere toevoeging van andere functies mogelijk maakt."

Artex, de bibliotheek en Young 4 Ever tekenden oktober 2017 een intentie-overeenkomst waarin ze aangeven op termijn een gezamenlijke huisvesting in Den Burg te willen betrekken, waarbij de voorkeur uitgaat naar de locatie Thijsseschool.

Bedoeling is dat het vanavond in de raadsvergadering duidelijk wordt welke kant het uitgaat.

Afbeelding
Schouw sloten begint op 16 oktober Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Podcast Texel deze Week 21 september 2023 Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Negen verenigingen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 19 uur geleden 2
Afbeelding
Thijssehuis gaat definitief door Politiek 21 sep., 07:30 58
Afbeelding
Texelaars voltooien 'Hoek tot Helder' Algemeen 20 sep., 19:11 9
Afbeelding
Instrumentale oriëntatie voor kinderen bij Artex Algemeen 20 sep., 14:53
Afbeelding
Zorgen in regio over afsluiting Kooybrug Algemeen 20 sep., 14:00 2
Afbeelding
Kookcursus voor mannen Algemeen 20 sep., 09:00 30