Logo texelsecourant.nl
Foto: Archief Texelse Courant

College wil toeristenbelasting voor 2019 dubbeltje omhoog

  Politiek

Verhoging van de toeristenbelasting in 2019 met €0,10 naar €1,85 Dat is het voorstel van het college van b en w aan de gemeenteraad.

Het voorstel wijkt af van de gewoonte om de wijziging van de toeristenbelasting vast te leggen voor twee jaar, zoals is afgesproken met de toeristensector. De afwijking vloeit volgens wethouder van Financiën Hennie Huisman voort uit de onzekerheid die momenteel bestaat over een aantal zaken in de gemeentebegroting. Dat de voorgestelde verhoging van tien cent nu wordt aangekondigd, komt doordat met de toeristenbranche is afgesproken dit vóór de zomer bekend te maken.

Het college stelt de raad voor om de komende periode in gesprek te gaan over verschillende scenario's om de begroting voor 2019 sluitend te maken. In de eerste fase van het opstellen van de begroting worden beleidsvoorstellen en investeringsvoorstellen gedaan. 

In de zogeheten kaderstellende programmabegroting voor de raad benoemt het college fysieke, sociale en organisatorische voorstellen met financiële consequenties. Zoals de aanpak van het wegennet, investeringen in het sociaal domein en het in stand houden van de bereikbaarheid.

In fase twee komt het college met scenario's om de begroting sluitend te maken. Deze scenario's zijn gericht op het verhogen van inkomsten/ belastingen, het verlagen van uitgaven, het temporiseren van investeringen of een combinatie van deze maatregelen.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De burgemeester krijgt mogelijk meer bevoegdheden om op te treden tegen woonoverlast op Texel.Reageren!