Logo texelsecourant.nl
De OSG aan de Haffelderweg in Den Burg.
De OSG aan de Haffelderweg in Den Burg.

College: verzelfstandig OSG De Hogeberg per 1 september 2018

  Politiek

OSG De Hogeberg die per 1 september 2018 verzelfstandigt en gaat samenwerken met Scholen aan Zee, het ROC en andere onderwijsinstellingen in de Kop van Noord-Holland.

Dat is het advies dat het college van b en w voorlegt aan de gemeenteraad. Daarbij verzelfstandigt de OSG binnen een op te richten stichting voor openbaar onderwijs en wordt de intentie uitgesproken per 1 september 2018 (uiterlijk 1 januari 2019) te komen tot formele samenwerkingsafspraken met onderwijsinstellingen bovenin de Kop van Noord Holland over onderwijskundige- en bedrijfsmatige samenwerking.

Het college volgt hiermee de conclusies en aanbevelingen in het Adviesrapport (Bestuurlijke) Toekomst OSG De Hogeberg, opgesteld door Hans van Ganzewinkel Advies. Een onderzoek met als doel helder te krijgen wat er nodig is om OSG De Hogeberg als brede scholengemeenschap in stand te houden.

De belangrijkste conclusie van het advies is dat het mogelijk is om de OSG als brede scholengemeenschap in stand te houden (ook na 2025, het richtjaar van het rapport). De opstellers constateren verder dat de OSG op de goede weg is. Zij geven onder meer aan: "De financiën zijn op orde gebracht. Het sociaal plan voor de getalsmatige inkrimping is vastgesteld in overleg met de vakorganisaties. De school werkt intensief aan de invoering van een innovatief onderwijsconcept, dat de basis moet vormen voor de instandhouding van de kwaliteit en de breedte van het aanbod, ook met een kleiner aantal leerlingen. Voor specifieke thema's wordt de samenwerking gezocht met besturen in de regio en op landelijk niveau".

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!