Logo texelsecourant.nl
De partijen die de intentieverklaring hebben getekend. Rechts wethouder Frank Kingma.
De partijen die de intentieverklaring hebben getekend. Rechts wethouder Frank Kingma.

Meer aandacht klimaatverandering

  Politiek

Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon gaan zich meer richten op het thema bebouwing, water en klimaatveranderingen.

De vier Noordkopgemeenten hebben daarvoor een intentieverklaring getekend met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN.

De verklaring komt erop neer dat bebouwde omgeving in de toekomst dusdanig wordt ingericht dat klimaatverandering en daarmee gepaard gaande wateroverlast geen negatieve gevolgen meer hebben.

Dat moet op Texel bijvoorbeeld het geval worden bij de nieuwe woningen die aan de oostkant van Den Burg gebouwd gaan worden.

De verklaring die getekend is, is de zogeheten Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie die ook elders in het land is getekend. De verklaring is afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

"Uiterlijk in 2020 zal het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van het bebouwd gebied in de beleidsplannen in de Noordkop een integraal onderdeel zijn en ook opgenomen zijn in de uitvoeringsprogramma's", aldus de vier gemeente, Hollands Noorderkwartier en PWN.

"In 2050 zal de stedelijke omgeving in de Noordkop zo ingericht zijn dat bij heftige neerslag en perioden van droogte, schade en negatieve gevolgen (waar redelijkerwijs mogelijk) worden voorkomen aan bijvoorbeeld gebouwen, hoofdwegen, gezondheid, waterkwaliteit en funderingen."

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!