Logo texelsecourant.nl
Foto Ingmar de Boer
Foto Ingmar de Boer (Foto: Ingmar de Boer)

Vragen Texel 2010 over gemeentesecretaris

  Politiek

Texel 2010 heeft het college gevraagd naar een totaaloverzicht van de meerkosten die zijn gemaakt doordat de gemeentesecretaris niet op Texel woont.

In een open brief vraagt de partij naar de reiskosten inclusief de kosten van hotelovernachtingen op het eiland als gevolg van het feit dat gemeentesecretaris Rob van Menen sinds zijn aanstelling in februari 2014 niet op Texel is komen wonen.

De partij wil ook van burgemeester en wethouders weten waarom die "geen kans hebben gezien om de gemeentesecretaris na meer dan drie jaar naar het eiland te laten verhuizen."

"Naar wij hebben begrepen is het punt Huisvesting aan de orde geweest vooraf aan de sollicitatieprocedure en heeft betrokkene toen aangegeven daaraan mee te willen werken. Is dit correct?', aldus fractievoorzitter Henk Jonker in de brief aan het college.

De partij kaartte eind vorig jaar de huisvesting van de gemeentesecretaris ook al aan. Toen werd eveneens gevraagd wat de overnachtingskosten zijn en wie deze kosten voor zijn rekening neemt. Vanuit de gemeente werd toen aangegeven geen uitspraken over individuele gevallen te doen.

Op de site van de Vereniging van Gemeentesecretarissen is te lezen dat de woonplaatsvereiste voor een gemeentesecretaris in de vorige eeuw uit de Gemeentewet is geschrapt. Volgens de vereniging is de kwaliteit van de gemeentesecretaris niet afhankelijk van de woonplaats.

Het is aan een college en de gemeentesecretaris om voorafgaand aan de aanstelling als gemeentesecretaris afspraken over het wonen te maken. Voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen geldt als functionele eis dat de gemeentesecretaris "weet wat er leeft en actief deelnemer is in de lokale netwerken." In de profielschets die Texel in 2013 formuleerde voor de nieuwe gemeentesecretaris stond de zinsnede "de verwachting is, dat u uw huisvesting kiest op Texel" waarmee vestiging op het eiland niet als harde vereiste werd gesteld.

Onderzoek van RTL4 onder 268 gemeenten leerde in 2013 dat destijds 66 procent van de gemeentesecretarissen niet in de gemeente woonde waar zij werkten. Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga kwalificeerde dat destijds als een slechte ontwikkeling. Wonen in de gemeente waarin je werkt, is volgens hem de manier om de gemeente beter te leren kennen.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

€120,- om te verhuizen binnen je eigen gemeente, redelijk of niet?Reageren!