Logo texelsecourant.nl

Coupure: nog niet het "ei van Columbus"

  Politiek

Het laatste woord over een coupure in de dijk in Oudeschild is nog niet gezegd. Maar bij alle geopperde varianten, zit nog steeds niet het "ei van Columbus".

Een afvaardiging van dorpscommissie en ondernemersvereniging uit Oudeschild opperde een nieuwe variant: "Wat nu als we de coupure het gehele stormseizoen standaard dichtzetten en alleen in de zomer gebruiken?" Een snelle scan door onderzoeksbureau Arcadis en het HHNK bevestigde dat deze variant wel eens tot een flinke verlaging van de drempelhoogte-eis zou kunnen leiden. Daarom heeft de gemeente een aanvullend onderzoek aanbesteed om dat door te rekenen, aangevuld met onderzoek naar andere optimalisaties. Ook in afspraken en protocollen valt misschien nog wat hoogte te winnen; als we kunnen verzekeren dat er altijd iemand beschikbaar is om de deur dicht te doen als dat nodig is en om regelmatig te testen, zodat ook de kans op technische storingen kleiner wordt, kan dat schelen. Op deze manier is het wellicht mogelijk uit te komen op een drempelhoogte die de bouw van een echte coupure zinvol maakt. Met 'echte coupure' wordt bedoeld: een variant zonder trap, die zichtlijnen tussen haven en Heemskerckstraat mogelijk maakt.

Maar resultaten van het onderzoek door experts van Arcadis en de besprekingen met HHNK hierover hebben niet geleid tot een 'echte' coupure, een coupure op maaiveld. Wel kon de drempel wel wat lager worden als de coupure-deuren de hele winter dicht zouden blijven, maar verder dan een drempel op NAP +3,65 kwamen we niet. En die hoogte levert nog steeds geen coupure zonder trap en met zichtlijnen op, geen echte coupure dus. Het zou feitelijk een verlaging van de huidige trap met circa 2,5 meter betekenen en daardoor nauwelijks bijdragen aan de verbinding van dorp en haven. Daarentegen zou de investering door de optimalisaties belangrijk hoger worden.

Het betekent niet dat een de coupure er definitief niet komt, het college belooft de mogelijkheden in een later stadium alsnog te bespreken.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!