Afbeelding

Dit artikel is geschreven door
Job Schepers

Job Schepers, Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever

Kritiek D66 op aanbesteding nieuwe sporthal

Politiek

D66 uit kritiek op de aanbesteding van de nieuwe sporthal. D66 wil de bouw van de sporthal aanbesteden via een zogenoemde Design, Build en Maintenance (DBM)-procedure. Het college wil de regie echter in eigen hand houden en wil daarom een design and build-procedure.

Op 15 juni 2016 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorbereidingskrediet Sporthal Den Burg Zuid, een budget van € 400.000 voor de planontwikkeling. De schatting is dat de bouw maximaal €9 miljoen gaat kosten. In de afgelopen commissievergadering kwam het college met het voorstel om dit aan te besteden volgens de design and build  (DB)-procedure. D66 vindt dit op zich een goed idee, maar is van mening dat het noodzakelijk is om ook het onderhoud voor de komende twintig jaar mee te nemen in deze procedure.

D66 wil daarom aanbesteden volgens een Design, Build en Maintenance (DBM) procedure. De gemeenteraad had eerder aangegeven het belangrijk te vinden dat er duurzaam en onderhoudsvriendelijk gebouwd werd. Het grote voordeel van deze DBM-procedure is dat de aannemer er zelf belang bij heeft om duurzaam en onderhoudsvrij te bouwen. Bij een DBM-contract kijkt met niet alleen naar lage investeringskosten, maar kijkt men naar de totale kosten gedurende de levensloop (Total Cost of Ownership/ TCO) en kiest op basis daarvan het beste ontwerp. Kortom DBM sluit perfect aan bij de wensen van de gemeente Texel.

Het college antwoordde echter met de volgende:

  1. Omdat de gemeenteraad had aangegeven exploitatie bij de gemeente te leggen, zou onderhoud niet aan de markt overgelaten kunnen worden.
  2. Eisen rondom onderhoud zouden volgens het college details zijn die aan het college toevertrouwd moeten worden.
  3. 20 jaar zou een te willekeurig termijn zijn.

D66 geeft in een persbericht aan waarom men het oneens is met deze stellingen:

  1. Allereerst valt exploitatie (denk bijvoorbeeld aan schoonmaken) buiten het onderhoud van een DBM-contract. Een contract met exploitatie (Operate) is namelijk een DBMO-contract. Het eerste punt van het college is daarmee aantoonbaar onjuist.
  2. Dat dit geen detail is, blijkt uit de praktijk. De klimaatbeheersingsinstallatie (WKO) van het gemeentehuis bleek een jaar na de bouw al niet te werken. Voor de verbetering hiervan moet de gemeente nu onverwacht maar liefst € 500.000 extra investeren. Dit had voorkomen kunnen worden met de prijszekerheid van een DBM contract, waarbij dergelijke onderhoudskosten voor rekening van de aannemer waren geweest. D66 wil WKO-achtige situaties in de toekomst voorkomen en vindt dit geen detail.
  3. Een periode van twintig jaar is wat D66 betreft geen willekeurig gekozen getal. Het verplicht de aannemer te investeren in constructies die lang en goed blijven functioneren. DBM-contracten hebben in praktijk vaak periodes van 15 tot 20 jaar. Langere periodes brengen juridische risico's mee en kortere periodes zorgen voor risico's in kwaliteit.
Afbeelding
“Vanaf begin duidelijk dat brug niet tijdig klaar zou zijn" Algemeen 3 uur geleden 8
Afbeelding
Rook- en stookverbod in natuur Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Flair treedt op in café De Kuip Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Grijp jij deze kans? Gewoon doen! Kom werken bij De Krim Texel! Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Terrasje pakken met RPV Texel Verenigingen 9 uur geleden
Afbeelding
Lappendeken Postweg leidt opnieuw tot vragen Algemeen 10 uur geleden 9
Afbeelding
Online specialist en Webbeheerder Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Slootjesdagen bij De Marel Algemeen 12 uur geleden