Logo texelsecourant.nl
Mathieu Vulto
Mathieu Vulto (Foto: Gerard Timmerman)

"Texel loopt voorop in muziekonderwijs"

  Ingezonden

Mathieu Vulto, oud-vakdocent muziek op de Texelse basisscholen, maakt zich zorgen over de plannen om de muziekdocent op school af te schaffen en te vervangen door een 'cultuurcoach'.

Vulto uit zijn zorgen in onderstaande ingezonden brief:

Trots vertel ik, als opleidingsdocent muziek, aan mijn studenten over mijn tijd op Texel als vakleerkracht muziek. Hier was en is men zijn tijd vér vooruit. De gemeente Texel faciliteerde in 2013 een vakleerkracht muziek, via Artex, die alle scholen bezocht en als schoolmusicus een goede inhoudelijke muziekles kon verzorgen. De groepsleerkrachten waren blij met de vakleerkracht muziek. Er zat al zoveel in het curriculum dat de gewone groepsleerkracht moest verzorgen. Over werkdruk-verlaging gesproken!

Daarnaast was er de cohesie van de instrumentale lessen (IMV) vanuit Artex. Goed opgeleide vakdocenten muziek leerden de kinderen in groepsverband spelen op een muziekinstrument. Texel liep voorop, niet alleen in muziekonderwijs, maar ook in beeldende vorming. Het Texelse voorbeeld vindt nu veel navolging in heel Nederland. Ik maak er dan ook reclame voor. Kijk eens wat er mogelijk is, ieder kind op de basisschool krijgt een goede verantwoorde muziekles, in een doorgaande leerlijn en leert een muziekinstrument bespelen. Hoe gaaf is dat?

Binnenkort treed ik weer op met vakspecialisten muziek op een conferentie met Erik Scherder als gastspreker. Natuurlijk ga ik samen met hem weer reclame maken voor muziek in de klas en Texel en het prachtige muziekonderwijs dat de gemeente faciliteert!

Toen ik van Texel vertrok om te gaan werken als opleidingsdocent muziek (ik had door Texel zeeën van ervaring opgedaan) en docent werd op het conservatorium, nam Mariken Stoverinck het stokje van mij over. Een vakvrouw, want eerstegraads bevoegd schoolmusicus. Mijn dochter kwam nog speciaal naar Texel om mee te doen met dat prachtige Bachconcert, onder leiding van Maria van Nieukerken, waar muzikale kinderen van de basisscholen aan mee mochten doen. Dit soort concerten kan alleen maar als het muziekonderwijs zo goed op orde is.

Ik doe met klem een beroep op de gemeente. Laten we trots zijn op de prachtige dingen die werken, die de kinderen een uitingsvorm geven, die meer zijn dan taal en rekenen, die ervoor zorgen dat onze kenniseconomie ook mensen in hun midden heeft die geleerd hebben creatief te zijn, die out of de box kunnen denken, die durven gek te doen, zichzelf te durven uiten in tijden van crisis! Gemeente, tel je knopen. Ik wil reclame blijven maken op conferenties voor het Texelse muziekonderwijs.

Mathieu Vulto,

MMus, opleidingsdocent Stenden University, conservatoriumdocent Codarts Rotterdam.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De snelheid op de verbindingswegen van en naar alle Texelse dorpen op 80 km/uur houden of naar 60 km/uur?Reageren!