Logo texelsecourant.nl
Blogs

Voor de bühne

  Column

Een opvallende motie kwam gisteren binnen via Jan-Aris Eelman van Eiland Belang, de jongste fractie van onze versplinterde gemeenteraad. Hij roept het college op om "er alles aan te doen om te voorkomen dat de Prins Hendrikzanddijk buitendijks zandig wordt versterkt." Het is een motie voor de bühne die goed inspeelt op de liefde van Texelaars voor Ceres.

Je moet natuurlijk wat als eenmansfractie. De verkiezingen van 2018 komen snel dichterbij en met negen partijen is het moeilijk om je te profileren. Het is dan ook zonde om zo'n buitenkansje te laten schieten. Inspelen op onderbuikgevoelens is een bekende methode binnen de politiek. "Voorkom de buitendijkse zandige versterking en behoud Ceres voor de Texelaar." Prachtige woorden, maar ze snijden natuurlijk geen hout. Iets dat Jan-Aris zelf dondersgoed weet.

Ten eerste heeft de gemeenteraad in 2011 zelf aangedrongen op deze buitendijkse aanpak. Het sindsdien opgestelde plan is inmiddels in een vergevorderd stadium en er moet in 2018 worden begonnen. Een totaal andere aanpak zal de boel veel te veel vertragen. Wil Eelman dus wat bereiken, kan hij beter proberen de plannen bij te schaven. Zo was er eerst geen buitendijks fietspad, maar is dit inmiddels toch teruggekeerd. In die lijn verwacht ik eerlijk gezegd ook niet dat Ceres voorgoed afgesloten wordt voor het publiek. Probeer de punten te redden die te redden zijn en kom niet met schijnmoties. 

De dijk zal toch versterkt moeten worden. Ik ben geen deskundige, maar als het niet buitendijks gebeurt, moet het binnendijks (of Jan-Aris moet een beter idee hebben). Binnendijks versterken is om verschillende redenen geen goed idee. Niet alleen verdwijnt hiermee schaarse landbouwgrond. Er moeten ook huizen wijken. Een dijk is bedoeld om land te beschermen, niet om het op te slokken las ik gisteren in een reactie en daar sluit ik mij van harte bij aan. 

Ik verwacht niet dat er ook maar één fractie de motie steunt of dat er lang over gesproken wordt. Het is inspelen op onderbuikgevoelens met de voorkennis dat er over gesproken wordt. Als je werkt op Terschelling en er meestal niet bent bij de commissievergaderingen, is het natuurlijk lastiger om je te  laten zien. Dit lijkt mij niet de oplossing. Daarmee is Eiland Belang ongeveer vijf jaar te laat. Als het kalf verdronken is, dempt men de put.

Job Schepers

De wekelijkse blog wordt geschreven op persoonlijke titel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Reageren kan onder het artikel of via de mail

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!