Logo texelsecourant.nl
Blogs

Gemeente Den Burg

  Column

De gemeenteraad van afgelopen woensdag kan de boeken in als een gedenkwaardige. De raad stemde unaniem in met de doodsteek voor de buitendorpen. De nieuwe woonvisie is een feit. Een visie die zich geheel richt op Den Burg, de Randstad van ons eiland. "Omdat daar de vraag ligt, gaan we daar bouwen", sprak wethouder Hercules.

De wethouder gaf aan dat dit uit onderzoek gebleken was. Ik neem aan dat hij hierbij doelt op het startdocument 'Woonvisie Texel' dat de Stec Groep in opdracht van de gemeente opstelde in oktober 2015. Het van afstand opgestelde rapport, keek puur naar economische belangen en niet naar sentimenten. Daar valt wat voor te zeggen, maar hoe moet het dan met de toekomst van de buitendorpen? Ik wil de stelling dan ook omdraaien, Eric. Volgens mij gaan mensen naar Den Burg omdat daar wel betaalbare (huur)huizen zijn en worden ze dus in feite gedwongen. De onlangs overleden Ko Vinke zei het treffend tijdens de commissievergadering in november 2015: "Oosterend mag niet eindigen als Orvelte. In een museum kun je niet wonen." Ik sluit mij hier volkomen bij aan. En ik was niet de enige.

In diezelfde raadscommissie schaarden de politici zich volledig achter de buitendorpen. Een greep:

VVD: "Steun de buitendorpen, Den Burg redt zich wel"

D66: "We willen de buitendorpen leefbaar houden en daar ook nieuwbouw laten plaatsvinden"

CDA: "Concentratie in Den Burg is voor een aantal voorzieningen daar wel effectief, voor een heleboel andere dingen niet." 

Nico Erwich (Texel2010) nam zelfs het woord ''schandalig'' in de mond. Hij wil nieuwbouw verdelen over de dorpen. ''Dan mag het in Den Burg best even meer zijn".

Ondanks die bemoedigende woorden nam de raad de nieuwe woonvisie woensdag unaniem aan. De enige kanttekening is het feit dat Jaap Vlaming niet aanwezig was en hierdoor niet meestemde. Den Burg krijgt honderdveertig nieuwe woningen. De buitendorpen moeten het doen met een toezegging van de wethouder dat er in de buitendorpen wel gebouwd gaat worden, zodra er wordt aangetoond dat daar vraag naar is. Moeten we allemaal een brief sturen? 


Dit cirkeldiagram komt uit de krant van november 2015. Als de wethouder een onderzoek aanhaalt, doe ik dat ook graag. Het is 'maar' een momentopname, maar de uitslag is toch overduidelijk. De buitendorpen willen blijven bestaan. Den Burg is prachtig, heeft bijna alle voorzieningen en je kunt er uitstekend winkelen en eten. Maar is dat een reden om de buitendorpen aan hun lot over te laten? Of moeten de medewerkers van de gemeente dan te ver reizen voor werkbezoek? Texel'94 kreeg een prachtig kunstgrasveld en straks heeft Den Burg een prachtige sportaccommodatie. Gezien de vergrijzende bevolking is het onderwijscentrum een goede oplossing. Ook al is dat bedoeld voor de scholen in Den Burg, je kunt er op rekenen dat de basisscholen in de buitendorpen ook al ergens ingetekend zijn in deze constructie. Wellicht is dat ook niet te voorkomen. Maar wat volgt? De verenigingen? De ouderen? Cees Drijver schreef eind vorig jaar in de Texelse Courant hoe hij zag dat ouderen noodgedwongen naar Den Burg verhuisden omdat er in zijn dorp geen geschikte woningen zijn voor senioren.

Als Texel Nederland in het klein is, zal ik wel weer het provinciaaltje zijn dat zeurt over de Randstad. De Calimero die er niet tegen kan dat hij kleiner is dan de rest. Het zij zo, ik weet dat ik niet alleen ben. In 2012 telde Den Burg 6.535 inwoners (cijfers CBS), heel Texel 13.614. Ruim 7.000 wonen dus niet in Den Burg. Een groot deel daarvan houdt dat ook graag zo. Maar je moet wat als je een gezin wilt stichten en een huis met een tuintje wilt dat ook nog betaalbaar is. Nog even en zelfs het strand wordt naar Den Burg verplaatst.... Wat de buitendorpen rest, is een paar achtergebleven kluizenaars in spookdorpen, vergeten door de wijze raad in het kasteel aan de Emmalaan.... Bedankt college, bedankt gemeenteraad.

Job Schepers

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!