Logo texelsecourant.nl
Rodny Stolk verdiept zich voor zijn profielwerkstuk in de lokale politiek.
Rodny Stolk verdiept zich voor zijn profielwerkstuk in de lokale politiek. (Foto: )
TipTexel

Gemeenteraad onderwerp profielwerkstuk

"Vindt u dat de raad een optimale communicatie met de bevolking heeft?" "Gelooft u dat de raadsleden eerlijk besluiten, kijkend naar het grote plaatje?" "Hoe denkt u dat het traject van besluitvorming in de raad verbeterd kan worden?" Het zijn vragen die onderdeel zijn van het onderzoek van Rodny Stolk (17) uit vwo 6 in het kader van zijn profielwerkstuk.

Rodny benaderde de Texelse Courant met de vraag of hij voor zijn profielwerkstuk gebruik kon maken van TipTexel.nl, de raadpleging die periodiek plaatsvindt via de Texelse Courant. Wij zijn enthousiast. Ook wij zijn benieuwd naar de mening van de Texelaar. Er wordt snel geklaagd over de gemeenteraad, maar is dat (altijd) terecht? En weet men wel waar de verantwoordelijkheden van de raad beginnen en ophouden? Niet zelden wordt er boos gereageerd bij een besluit, terwijl er gedurende het proces weinig tot geen geluiden werden gehoord. Het moment voor de 'gewone Texelaar' om zijn of haar geluid te laten horen, ligt niet in de raadsvergadering. Dan is het daarvoor te laat. Het beïnvloeden van de politiek bij hun besluitvorming ligt in de periode daarvoor, bijvoorbeeld door in te spreken bij de commissievergaderingen. Toch zijn er relatief weinig mensen die van deze mogelijkheid gebruik maken. Is de drempel te hoog? Is het laksheid? Weten mensen niet hoe ze dit moeten doen? Schort het dus in de algemene communicatie of heeft men gewoon geen vertrouwen meer in de politiek?

Onderwerpkeuze

De onderwerpkeuze van Rodny is niet zo vreemd. De inwoner van Oudeschild begeeft zich onlangs zijn jonge leeftijd veel op het bestuurlijk vlak. Hij is hij jeugdbestuurder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voorzitter van Jong Texelfonds. "Ik heb vanuit mijn kringen veel (voor)oordelen over de gemeenteraad gehoord. Ik zit nu sinds juli bij de raadsvergaderingen en heb nu al meer zicht op hoe het er daadwerkelijk aan toegaat. Ik ben nu drie maanden bezig met mijn onderzoek en merk dat de gemeenteraad, samen met andere politieke organen, een heel ingewikkeld proces is dat niet zo makkelijk werkt als de private sector. Maar ik zie ook zeker ruimte voor verbeteringen. Alle uitkomsten van mijn onderzoek gebruik ik voor mijn profielwerkstuk. Maar om een goed beeld te krijgen over de raad, moet je ook weten hoe de Texelaar daar over denkt", legt hij uit.

Aanmelden

Daarom klom Rodny in de pen en een afspraak met de Texelse Courant was snel gemaakt. "Wat gaat er mis in de gemeenteraad en gaat er wel wat mis? Ik sta er open in. Ik wil weten waar de kink in de kabel zit bij mensen ten aanzien van de raad." Rodny stelde een serie vragen op en in samenspraak met de redactie en TOP-onderzoek – het onderzoeksbureau waarmee de Texelse Courant samenwerkt – werd een definitieve vragenlijst vastgesteld. Deze krijgen deelnemers van TipTexel binnenkort in de mail. Nog geen lid? Aanmelden kan via www.tiptexel.nl.

Vervolg

Op 6 december vindt op de OSG de presentatie van de profielwerkstukken plaats. "Daar ga ik mijn eerste resultaten delen. De resultaten van de raadpleging van TipTexel.nl zijn er dan nog niet. Die komen in het uiteindelijke profielwerkstuk. Ik deel ook mijn uitkomsten met de Texelse Courant."

Uiteraard zal de Texelse Courant ook de uitkomsten van de raadpleging publiceren.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!