Straks onder meer niet meer betaald parkeren in deel van het centrum, maar parkeren met beperkter duur.
Straks onder meer niet meer betaald parkeren in deel van het centrum, maar parkeren met beperkter duur. Afbeelding Gemeente Texel

Dit artikel is geschreven door
Gerard Timmerman

Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.

Parkeerduurbeperking in plaats van betaald parkeren in deel centra

Algemeen

In een beperkte ring van Den Burg, enkele straten in De Koog en één in Oudeschild is per 1 januari 2024 niet langer sprake van betaald parkeren maar wel van een parkeerduurbeperking.

Dat voorstel legt het college van b en w voor aan de raad. Reden van dit besluit van de gemeente is dat het vanuit landelijke wetgeving niet langer mogelijk is betaald parkeren te combineren met een parkeerduurbeperking. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om een noodzakelijke aanpassing in de parkeerregels door te voeren.

Wethouder Cees Hooijschuur: “Net als andere gemeenten staat ook Texel voor dit nieuwe gegeven. Met dit voorstel wordt de overlast van zowel parkeerders als bewoners zoveel mogelijk beperkt, houden we het Texelvignet in stand en is straks duidelijk waar welke situatie geldt.”

Wijzigingen per dorp

In de gebieden waar vanaf 1 januari 2024 een parkeerduurbeperking geldt (van 08.00 tot 20.00 uur iedere weekdag) wordt dit zichtbaar gemaakt door het aanbrengen van blauwe strepen. In de dorpen betekent het concreet:

Den Burg

De wijzigingen hebben met name gevolgen voor het parkeren in het centrum van Den Burg. Bij de parkeerterreinen van de Albert Heijn kan maximaal 1 uur geparkeerd worden, datzelfde geldt voor de Wilhelminalaan, Witte Kruislaan, Binsbergenstraat, Burgerhoutstraat, Brouwerstraat. Ook voor Lijnbaan, Hollewal tussen de Gasthuistraat en Lijnbaan, Molenstraat tussen Gravenstraat en Keesomlaan, Elemert bij busstation, Julianastraat, Weverstraat, Schilderend tussen Weverstraat en Keesomlaan en Jan Reystraat geldt maximaal 1 uur parkeren. Parkeren op parkeerterrein de Vogelenzang bij de Jumbo kan maximaal 2 uur. Voor de Parkstraat en de Burgwal geldt een maximale parkeerduur van 0,5 uur. Bewoners van de genoemde straten kunnen behoudens het parkeerterrein bij AH en het ronde gedeelte van Jumbo ontheffing krijgen van de parkeerduurbeperking.

De Koog

Bij het parkeerterrein Lidl geldt straks maximaal 1 uur parkeren. Ook voor de Brink, Parnassiastraat geldt daar straks maximaal 1 uur parkeren. Bewoners van deze straten kunnen een ontheffing krijgen van de parkeerduurbeperking behoudens het parkeerterrein bij de Lidl.

Oudeschild

Voorgesteld is de parkeerduurbeperking in het gedeelte van de Heemskerckstraat op te heffen. Overal kan dan onbeperkt maar wel betaald geparkeerd worden in Oudeschild.

Bewonersparkeerkaart wordt ontheffing

Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel is het vanaf 2024 niet meer mogelijk en noodzakelijk om een bewonersparkeerkaart aan te schaffen. Bewoners in de ring buiten het gebied waar de parkeerduurbeperking gaat gelden, kunnen de kosten van de bewonerskaart terugkrijgen.

Inwoners binnen het gebied waar de parkeerduurbeperking geldt kunnen een ontheffing krijgen, zie hiervoor het bijgevoegde kaartje. Eventuele bewonerskaarten voor dit gebied kunnen volgend jaar gratis omgezet worden naar een ontheffing. Zowel voor de teruggave kosten bewonerskaart als de gratis omzetting naar een ontheffing volgt later nog aparte berichtgeving.

Achtergrond wijziging

In 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake was van betaald parkeren in combinatie met een parkeerduurbeperking. Hierbij heeft de Hoge Raad de mogelijkheid van het opleggen van naheffingsaanslagen beperkt op plekken waar een maximale parkeerduur geldt. Naar aanleiding van deze uitspraak is de gemeente Texel in gesprek gegaan met het Openbaar Ministerie en de politie. Helaas heeft dit niet tot een wijziging geleid.

Besluitvorming in december

Het voorstel voor deze parkeerwijziging wordt 6 of 7 december in de raadscommissie besproken, waarna de gemeenteraad er 20 december een besluit over neemt.

Afbeelding
Dwaalgast bij de ijsbaan Algemeen 16 uur geleden 26
Afbeelding
Texelse Bierbrouwerij doneert €10.364,- aan Texelse Vuurtoren Algemeen 17 uur geleden 6
Afbeelding
Nieuwe locatie voor Kerstconcert Artex Wereldkoor en Folky Vibes Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Sint op toeristische toer Algemeen 27 nov., 16:40 1
Afbeelding
Denise Betsema op de weg terug Algemeen 27 nov., 12:17 5
Afbeelding
Dorpsbezoeken Sinterklaas niet zonder slag of stoot Algemeen 26 nov., 13:30
Afbeelding
Goede Doelen Sint brengt cadeau mee voor kinderboerderij Algemeen 26 nov., 11:12
Afbeelding
De lezersfoto - Uit koers Algemeen 26 nov., 08:30