Voormalige boom.
Voormalige boom. Foto: Gemeente Texel

Dit artikel is geschreven door
Job Schepers

Job Schepers, Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever

Motie over herplantplicht bomen

Algemeen

GroenLinks, PvdA, Texels Belang (coalitie) en D66 willen een andere benadering van de herplantplicht. Ze maken de plannen kenbaar via de motie “Boom voor boom” - overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen.

Ze leiden de motie als volgt in: “Er staan op Texel veel nieuwe inrichtingsplannen op stapel. Vaak moet hier bestaand groen plaats maken voor de nieuwe inrichting en wordt er later nieuw groen toegevoegd. Door een meer uitgewerkte compensatieregeling voor gekapte bomen wordt het behoud en herstel van de biodiversiteit beter gewaarborgd. Bovendien zal dit een positief effect hebben in verband met de klimaatverandering.” 

De partijen roepen het college om op de kortst mogelijke termijn een praktische compensatieregeling uit te werken waarbij, “als aanvulling op de bestaande uitgangspunten, rekening wordt gehouden met omvang, ouderdom en ecologische waarde van bomen.”

Afbeelding
“Vanaf begin duidelijk dat brug niet tijdig klaar zou zijn" Algemeen 3 uur geleden 8
Afbeelding
Rook- en stookverbod in natuur Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Flair treedt op in café De Kuip Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Grijp jij deze kans? Gewoon doen! Kom werken bij De Krim Texel! Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Terrasje pakken met RPV Texel Verenigingen 9 uur geleden
Afbeelding
Lappendeken Postweg leidt opnieuw tot vragen Algemeen 10 uur geleden 9
Afbeelding
Online specialist en Webbeheerder Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Slootjesdagen bij De Marel Algemeen 12 uur geleden