Afgelopen week protesteerden kampeerboeren bij het gemeentehuis.
Afgelopen week protesteerden kampeerboeren bij het gemeentehuis. Foto: Willem Sangers

Dit artikel is geschreven door
Job Schepers

Job Schepers, Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever

Zienswijzen als reddingsboei tegen maatregelen in Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie

Algemeen

Texelaars die het niet eens zijn met het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel kunnen daar vanaf de terinzagelegging tegen in beroep. Dit moet via een zogenaamde zienswijze. Het is voor betrokken van groot belang dat zij dit ook doen. Dit kan zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met de terinzagelegging. De raad besluit hierover op 14 december.

Een zienswijze is niets anders dan een brief aan de gemeenteraad waarin men een mening geeft over het nieuwe plan, in dit geval het Paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie. Het is noodzakelijk dat men de bezwaren hierin volledig omschrijft.  Als men geen zienswijze indient, vervalt ook de mogelijkheid om op dat punt beroep in te stellen nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.  

De redactie vroeg de gemeente hoe men precies een zienswijze kan indienen en via welk adres. Een voorlichter stelt: “Eerst moet de gemeenteraad daartoe nog besluiten. Op 14 december beslist de gemeenteraad over de ter inzage legging van het Parapluplan Verblijfsrecreatie. Als de raad daartoe besluit worden inwoners uiteraard ook geïnformeerd over hoe zij een zienswijze in kunnen dienen. Uiteraard proberen we dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.”

GroenLinks-fractievoorzitter Ferry Zegel kijkt uit naar de zienswijzen, omdat dan openbaar wordt waar de pijnpunten nu precies liggen. “Ik ga ze allemaal lezen, ook als het er vijfhonderd zijn”, zegde hij toe.

De gemeente laat weten dat zienswijzen schriftelijk en digitaal kunnen worden aangeleverd, maar zegt nog niet via welke weg dat precies moet gaan. Op het moment dat dit bekend is, zal de krant dat ook nadrukkelijk melden. Zodra de plannen ter inzage liggen, zijn deze ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In aanloop naar de vaststelling Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel ontstond de nodige onrust. Deze is vooral ontstaan door goede communicatie met de klankbordgroep, ondanks dat dit wel was toegezegd. Als pleister op de wond is nu gekozen voor een manier waarop de Klanbordgroep - met daarin alle stakeholders, zoals bijvoorbeeld dorpscommissies, kampeerboeren, VVV en TOP - nog mag aanschuiven nadat het college een conceptreactie op de zienswijzes heeft gedaan. 

Het is dus heel belangrijk dat burgers en bedrijven die geraakt worden door de maatregelen ook daadwerkelijk reageren. Zodra het plan ter inzage ligt, zal deze krant ook online en openbaar melden op welke manier dit kan.

Afbeelding
WK veldrijden in Hoogerheide Sport 13 minuten geleden
Afbeelding
De Lezersfoto - Langszij Algemeen 2 uur geleden 1
Afbeelding
Oud-Leerlingen op toneel met 'Schorriemorrie' Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Lindeboom zoekt een Sous-chef / zelfstandig werkend kok Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Vacature gemeente Texel Algemeen 23 uur geleden 6
Afbeelding
Lady's Night en Limonade Algemeen gisteren
Afbeelding
Bijenkorf bomvol voor Oosterend Present Algemeen 3 feb, 08:15
Afbeelding
Podcast Texel deze Week 2 februari Algemeen 2 feb, 18:00