Logo texelsecourant.nl

Stichting Glasvezel Texel zoekt samenwerking met Kabeltex

Na gesprekken met diverse aanbieders heeft Stichting Glasvezel Texel voor de realisatie van het glasvezelnetwerk op het eiland een partner gevonden in Kabeltex. Het is de bedoeling dat nog voor het toeristische seizoen van 2018 een groot deel van de bewoners in het buitengebied wordt aangesloten op het aan te leggen glasvezelnetwerk. Het is van groot belang dat op korte termijn bekend wordt dat er minimaal een belangstelling is van 60 procent.

In gebieden of buurtschappen waar meer dan 60% aanmeldingen binnen zijn, zal zo snel mogelijk gestart worden met de aanleg, mits de aangevraagde subsidies worden toegekend.

Albert Huisman, voorzitter van Stichting Glasvezel Texel, is zeer tevreden met de nieuwe ontwikkelingen en samenwerking met Kabeltex. "Kabeltex heeft alle kennis en expertise in huis om een goed werkend en betrouwbaar netwerk aan te leggen. We gaan de samenwerking vol vertrouwen tegemoet", aldus Huisman.

De investeringHet aanleggen van een glasvezelnetwerk vergt een grote investering. Het grootste deel van de investering wordt gedaan door Kabeltex. Dit wordt aangevuld met een zogenaamde buitengebied toeslag, die eenmalig of via een maandelijkse afbetalingsregeling wordt voldaan door de afnemers. Om tenslotte de onrendabele top te kunnen bekostigen worden subsidies gebruikt. "Op dit moment hebben wij het volste vertrouwen in de toekenning van lopende subsidieaanvragen", laat Huisman weten. "We verwachten dat hier medio december definitief uitsluitsel over kan worden gegeven. Indien ondertussen 60% aanmeldingen zijn gerealiseerd kan direct worden gestart met de aanleg van het netwerk."

Met de investering kunnen 95 procent van de percelen in het buitengebied op glasvezel worden aangesloten. Voor de resterende 5% is maatwerk nodig. De aanleg van deze percelen is vanwege de afstand die overbrugd moet worden om de afgelegen ligging te ontsluiten enorm kostbaar. Samen met Kabeltex zal naar een oplossing op maat worden gezocht, er zijn voor deze bewoners ook een beperkt budget beschikbaar.

Aanmelden

Bewoners in het buitengebied kunnen zich aanmelden voor een aansluiting door een aanmeldformulier in te vullen. Dit kan online via www.glasvezeltexel.nl. Daarnaast worden er formulieren verspreid met de Texelse Courant en kunnen ze worden opgehaald bij Kabeltex. De ingevulde formulieren worden beschikbaar gesteld aan Kabeltex, die de verdere communicatie op zich neemt. Op www.glasvezeltexel.nl staat meer informatie over de gang van zaken.   

Achtergrondinformatie

Stichting Glasvezel Texel is ontstaan vanuit een burgerinitiatief om razendsnel internet op heel Texel te realiseren. De stichting heeft in 2015 subsidie gekregen van provincie Noord-Holland voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied.

Met de resultaten van dit onderzoek werd in 2016 een plan voor het aanleggen voor een glasvezelnetwerk op Texel aangedragen bij de provincie, meerdere marktpartijen (waaronder Kabeltex), STIFT en Gemeente Texel.

Job Schepers
Verslaggever op een geliefd bananeneiland| Horecaverslaggever| Texelse Courant| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ga met Ouwe Sunderklaas:Reageren!