Logo texelsecourant.nl
Artistieke impressie van de nieuwe veerboot Texelstroom. Nog geen eindontwerp, vorm en kleur kunnen gaandeweg het ontwerpproces nog veranderen. Bron: TESO
Artistieke impressie van de nieuwe veerboot Texelstroom. Nog geen eindontwerp, vorm en kleur kunnen gaandeweg het ontwerpproces nog veranderen. Bron: TESO

Omzet TESO in 2012 gedaald

TESO heeft vorig boekjaar een omzet geboekt van €19.234.000,-, een daling van 1,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel van de omzet dat is gerealiseerd via de website nam toe van 8,0 tot 11,7 procent, wat met name leidde tot een afname van de kaartverkoop aan de loketten.

De omzetdaling komt vooral door de daling van het voertuigenvervoer met 0,9 procent en door vrijval van een deel van de uitstaande vervoersverplichtingen van vorig boekjaar. Maatregelen om de kosten te verlagen leverden een besparing op van €400.000,-. Dat de totale kosten toch stegen komt voornamelijk door hogere kosten voor onderhoud, afschrijvingen en brandstof en smeermiddelen. Wel werd dankzij termijncontracten ten opzichte van de werkelijke marktprijzen een kostenvoordeel gerealiseerd van €387.000,-. De winst bedroeg na afdracht van belastingen €2.167.000,- (was €2.307.000,-). 

De gegevens komen uit het jaarverslag, dat tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op vrijdag 27 september wordt besproken.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het geplande kunstwerk van het Hoogheemraadschap als monument voor de Dijkversterking moet er komen.Reageren!