Strand bij De Cocksdorp.
Strand bij De Cocksdorp. Foto: Aris Bremer

Dit artikel is geschreven door
Jeroen van Hattum

Jeroen van Hattum, Journalist Texelse Courant.

Extra schade in toeristische gebieden

Algemeen Coronavirus

Wethouder Hennie Huisman heeft de Tweede Kamer gevraagd bij de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan gemeenten uit het Gemeentefonds rekening te houden met de economische schade die toeristische gebieden lijden als gevolg van de coronacrisis.

Dat blijkt uit een brief die ze aan de VVD-fractie heeft gestuurd en die gedeeld wordt met coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie. Onderstaand de brief van de wethouder economie. Via burgemeester en provincie zijn eveneens al verzoeken naar Den Haag gegaan om rekening te houden met het gegeven dat toeristische gebieden door het wegblijven toeristen extra veel schade lijden.

De brief van wethouder Huisman:

Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering van het Rijk. Deze uitkering is opgebouwd uit verschillende componenten zoals het aantal inwoners, de verhouding ouderen, jongeren en de oppervlakte van de gemeente enz.  enz. Ik wil je vragen om in de Tweede Kamer een voorstel te doen voor het instellen van een Corona toeslag die zal worden meegenomen bij de berekening en toekenning van de algemene uitkering. Daarbij zouden bepaalde criteria moeten worden opgenomen voor de berekening. Ik denk dan o.a. aan het wel of niet zijn van een toeristische gemeente. Ik licht hieronder toe waarom ik met dit verzoek kom. Hoop dat je iets met mijn verzoek wilt en kunt doen. Hoor graag terug wat je ervan vindt en wat je ermee gaat doen.

De afgelopen weken ben ik druk geweest als wethouder Economie om de economie op Texel enigszins draaiend te houden. Uitstel van belastingen, het door laten gaan van alle werken in de openbare ruimte, het zoveel mogelijk aan Texelse ondernemingen opdrachten geven, het instellen van een fonds economische stimulering, het bellen van brancheverenigingen, banken, accountants, en ondernemers, enz.

Nu dit allemaal geregeld is en ik op dat vlak weinig nog kan doen, richt ik me als wethouder financiën op de gemeentebegroting. De begroting van 2020 kunnen we naar het ronde archief verwijzen. We verwachten een miljoenen tegenvaller aan de inkomstenkant. Vooral de derving aan toeristenbelasting hakt erin. Gemeente Texel ontvangt hieruit jaarlijks rond de € 4 miljoen . Die hebben we ook nodig hebben om alle voorzieningen te onderhouden. M.n. de fietspaden, wegen en bermen vergen aanzienlijk onderhoud (de komende 5 jaar moeten we hierin ruim € 32 miljoen investeren). Maar ook voor de haven en stranden zijn substantiële bedragen nodig.

Verder missen we inkomsten uit parkeerbelasting, leges evenementen en bouwvergunningen (de meeste bouwactiviteiten gebeuren hier in de logiessector, denk aan vakantieparken en hotels). Niet alle ondernemers zullen het redden hetgeen zal resulteren in meer oninbare vorderingen. Daarnaast voorzien wij hogere exploitatie tekorten. Bijvoorbeeld bij ons SW bedrijf. Deze heeft o.a. een wasserij voor de toeristische accommodaties. De wasserij ligt momenteel stil. Ook het gemeentelijk zwembad en sporthal zijn gesloten en hebben daardoor geen inkomsten van sportverenigingen en bezoekers.

De financiële positie van de gemeente zal dus zwaar onder druk komen te staan. Dat geldt voor alle gemeenten. En toeristische gemeenten zoals Texel worden extra zwaar getroffen. Voor ondernemers zijn steunmaatregelen vanuit het Rijk ingesteld. Dat is ook absoluut nodig om de ondernemers door deze moeilijke periode krijgen. Ik zou ook willen pleiten voor ondersteuning van gemeenten. We gaan dadelijk kritisch kijken naar mogelijkheden om minder geld uit te geven. Maar daarbij is de economie een aandachtspunt. Die willen we niet nog meer ontwrichten door te veel te bezuinigen.

Belasting verhogen is geen aantrekkelijke optie. Iedereen op Texel wordt getroffen door de Corona Crisis. Restaurants zijn gesloten, hotels en vakantieparken hebben nauwelijks tot geen gasten, de winkels zijn open maar hebben geen publiek, de lokale architect heeft geen opdrachten meer, bouwopdrachten bij bouwondernemingen worden geannuleerd, doordat afzetgebieden in een lockdown zitten, kunnen bollentelers niet meer exporteren, de visprijs is gekelderd, en door het sluiten van de restaurants kunnen agrariërs hun producten niet meer kwijt. Een belastingverhoging voor mensen die geen of nauwelijks inkomen hebben, lijkt dus niet de oplossing.

Afbeelding
Ludiek protest kampeerboeren tegen beperkingen Algemeen 4 uur geleden 3
Afbeelding
Voetbal 7 tegen 7 op half veld voor 35 jaar en ouder goed ontvangen! Sport 4 uur geleden 3
Afbeelding
In gesprek met... Anneke Visser-Veltkamp Algemeen 7 uur geleden 12
Afbeelding
Partijen willen andere plek ‘In Veilige Handen’ Algemeen 10 uur geleden 13
Afbeelding
Eerste exemplaar verhalenbundel voor burgemeester Cultuur 29 nov, 11:42
Afbeelding
Boekjes en Brabbels in de bibliotheek Algemeen 29 nov, 10:15
Afbeelding
Afgesloten deel Lancasterdijk tijdelijk open Algemeen 29 nov, 08:00 6
Afbeelding
Actie kampeerboeren bij gemeentehuis Algemeen 28 nov, 17:00 8