Logo texelsecourant.nl

Voorlopig geen glasvezelnetwerk in buitengebieden Noord-Holland

  Aankondiging

Wel draagvlak, niet de financiële middelen. Het is de zure conclusie voor Stichting GlasvezelTexel na het vaststellen van de programmabegroting van Provinciale Staten. De motie die werd ingediend door CDA, PvdA, D66 en VVD werd aangenomen, maar de middelen ontbreken. Zodoende komt er voorlopig geen glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Noord Holland.

Teleurstelling alom bij stichting GlasvezelTexel. "De teleurstelling bij mij en ook de bestuursleden van Stichting Glasvezel Texel is groot. Het gaat namelijk om het momentum. In samenwerking met de gemeente Texel, Kabeltex en de Stichting is al in mei/juni van dit jaar een haalbaar plan volgens de voorwaarden van de provincie (rapport Dialogic waarbij 95% van de huishoudens in het buitengebied van Texel op glasvezel kunnen worden ontsloten) ingediend. Daarbij hebben de gemeente Texel en Kabeltex echt de nek uitgestoken en zou ook van de huishoudens in het buitengebied een relatief kleine maandelijkse bijdrage gevraagd worden om de business case sluitend te krijgen. Uiteraard zou na groen licht bij de provincie en de Staten ook nog het politiek proces op Texel doorlopen moeten worden om de onrendabele top te financieren. Maar wij hadden goede hoop op een positieve uitkomst zeker nadat de gemeenteraad van Texel tijdens de begroting 2017 heeft ingestemd met een voorziening van € 640.000,00 (zijnde 1/3 van de onrendabele top)", laat Albert Huisman van de stichting in een schriftelijke reactie weten.

De motie die maandag door de coalitiepartners in de Staten is aangenomen, lijkt houvast te bieden voor een toekomstige oplossing met hulp van de provincie, maar over het te verwachten tijdspad valt niets te zeggen. De stichting gaat zich komende week beraden op de nieuwe situatie.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!