Dat heeft de gezondheidsdienst van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord waaronder Texel laten weten. 

Volgens de GGD kunnen beide teststraten op het moment maximaal 600 testen per dag aan en dat maximum is bijna bereikt, waardoor de teststraten nu ook in de avonduren worden opgesteld.

Nog even op een rij: op het moment zijn Alkmaar en Zwaag de enige twee teststraten voor Noord-Holland Noord (ruim 600.000 inwoners), vanaf september komt er een derde in Den Helder en de GGD is nu ook aan het bekijken of er een eigen testlocatie op Texel kan komen. Dat laatste is vanwege de afstand tot Alkmaar en Zwaag en vanwege de hoeveelheid toeristen op het eiland.

Nog geen signalen bij GGD van besmette toeristen op Texel

GGD Hollands Noorden heeft desgevraagd weten nog geen signalen te hebben van besmette toeristen op Texel. Die groep wordt ook in de gaten gehouden, het gaat alleen anders dan bij bewoners van het eiland. 

Als een toerist die op Texel is (of is geweest) positief test bij de GGD, wordt hij of zij geregistreerd in de eigen woonplaats. Er wordt niet centraal bijgehouden wat er aan toeristen op Texel is geweest die op het moment van bezoek al in de besmettelijke periode zaten. GGD Hollands Noorden krijgt wel van de GGD uit de woonplaats van de besmette persoon te horen dat hij of zij in de besmettelijke periode op Texel is geweest. 

Via het bron- en contactonderzoek worden vervolgens de contacten van de besmette toerist op benaderd. "Zowel positieve bewoners van Texel als Nederlanders met contacten op Texel komen bij ons in beeld." Huisgenoten en nauwe contacten van de besmette toerist krijgen het advies twee weken in isolatie te gaan dan wel thuis te blijven, overige contacten krijgen het advies goed op hun gezondheid te letten. Daar kan uit opgemaakt worden dat toevallige contacten, bijvoorbeeld elkaar passeren in de dorpscentra als het druk is, buiten beeld blijven.

LCI meldt aanwezigheid van besmette toeristen uit buitenland op Texel

De GGD krijgt het via het LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, onderdeel van het RIVM) te horen als een besmette toerist uit het buitenland op Texel is geweest. "Dit kan bijvoorbeeld wanneer een Duitse patiënt na thuiskomst in eigen land is getest, maar zich in de besmettelijke periode op Texel bevond." 

Volgens de GGD wordt per besmet persoon bekeken welke verblijfplaats het beste is om in quarantaine te gaan. De eigen woonplaats is een optie, maar een toerist kan volgens de GGD ook het advies krijgen op het vakantieadres in quarantaine te gaan. "Soms is het verstandig iemand niet te verplaatsen, omdat de kans reëel is dat daarmee andere personen besmet raken." 

De gezondheidsdienst benadrukt dat er vooralsnog sprake is van theorie, omdat er in de praktijk nog geen signalen zijn geweest van besmette toeristen op Texel. Onder Texelaars staat het aantal op 12. Sinds half mei zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld.