Logo texelsecourant.nl
Groeneplaats.
Groeneplaats. (Foto: Jeroen van Hattum)

Herinrichting centrum Den Burg aanbesteed

  Politiek

De gemeente heeft de herinrichting van de Groeneplaats en de Vismarkt in Den Burg aanbesteed.

Dat nieuws werd gisteravond bekend en leidde in de commissievergadering in het gemeentehuis bij VVD en Texels Belang meteen tot verontwaardigde reacties.

De VVD was ontstemd, omdat de raad nog moet spreken over de plannen voor het autoluw maken van het centrum. TB kwam met het idee om de aanbesteding voorlopig nog maar even uit te stellen.

Volgens de brief van het college aan de raad heeft 'de winnende aannemer' een goed plan van aanpak gemaakt dat rekening houdt met de grote diversiteit aan belangen en functies in het centrum. Het gaat mogelijk echter wel €180.000,- meer kosten dan aanvankelijk begroot, waardoor de gemeente nog in overleg is met aannemer en ontwerpers over een aantal bezuinigingsopties. Het ontwerp wordt ook nog eens tegen het licht gehouden.

Wie de aanbesteding heeft gewonnen, wordt nog niet duidelijk uit de brief. De raad stelde op 14 maart 2018 €1,2 miljoen beschikbaar voor de herinrichting. 

Het gaat onder meer om de aankleding van de pleinen, de herinrichting van de Wezentuin en het is de bedoeling dat er een openbaar invalidentoilet in het centrum zou komen, al is dat één van de dingen die nog eens tegen het licht worden gehouden.

Volgens de brief hebben TOP, de ondernemersvereniging van Den Burg en de dorpscommissie van Den Burg aangegeven zich in een autoluw karakter te kunnen vinden. Letterlijk in de brief: volgens hen is "onwenselijk om naast de realisatie van ruimte voor fietsparkeren op de Groeneplaats ook ruimte te maken voor het parkeren van auto's."

VVD-raadslid Nick Ran wilde dinsdagavond specifiek van het college horen of dat waar is. TB-raadslid William Witte kaartte aan dat hij recent bij een ondernemersbijeenkomst over het autoluw maken van het centrum was geweest en daar geen bijval had gehoord voor de plannen om het centrum autoluw te maken.

Het college zegt zich ervan bewust te zijn dat vooruit wordt gelopen op besluitvorming in de raad over het autoluwe karakter van het centrum. "We moeten echter tijdig de eventuele start van de uitvoering van werkzaamheden voorbereiden."

Bij de VVD zat de wrevel over de ontstane situatie in het gegeven dat ze zich opnieuw gepasseerd voelden door het college, terwijl er net over een andere zaak was gesproken (Emmalaan) waarbij eveneens het gevoel was ontstaan dat de politieke partijen te weinig gelegenheid hadden gehad om hun inbreng te geven.

Burgemeester en wethouders geven verder in de brief aan een beperkte herinrichting van de bushalte aan de Elemert voor te bereiden. "Kader hiervoor is het behoud van de functie als bushalte en vergroting van het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor auto's en fietsen." 

Het college geeft de raad in september advies over de herinrichting van de bushalte en de financiële consequenties. Dat gebeurt dan in samenhang met de advisering over het verkeerscirculatieplan voor Den Burg en het autoluwe karakter van het centrum.
 

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!