Logo texelsecourant.nl
De Waddeneilanden. (Afbeelding Ecomare)
De Waddeneilanden. (Afbeelding Ecomare)

PvdA pleit voor Waddencommissaris

  Politiek

De Waddeneilanden moeten een Waddencommissaris krijgen die aanspreekpunt wordt voor het gehele Waddengebied.

Daar heeft Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, die op Texel woont, voor gepleit in de Tweede Kamer. Volgens Van Dijk moet de beoogde Waddencommissaris een verbindend persoon zijn die de bestaande samenwerking en de saamhorigheid van de Waddeneilanden versterkt.

De PvdA bedoelt met de Waddencommissaris de zogeheten 'beheerautoriteit' voor het Waddengebied waarover in het kabinetsakkoord van Rutte III is gesproken. Volgens de PvdA is de naam 'beheerautoriteit' niet goed gekozen en kan er beter over een Waddencommissaris worden gesproken.

Het voorstel is onderdeel van een Waddenplan dat Van Dijk deze week indiende tijdens de bespreking van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In het plan wordt een pleidooi gehouden voor meer betaalbare woningen voor starters op de eilanden, vakanties die betaalbaar blijven en behoud van het onderwijsaanbod, zodat gezinnen op de eilanden kunnen blijven wonen.

Het plan breekt ook een lans voor het bevaarbaar houden van de geulen naar de Friese eilanden, versterking van de natuur en meer geld voor Staatsbosbeheer en andere beheerorganisaties om het beheer van de natuur te kunnen uitvoeren.

Volgens het Tweede Kamerlid verdient de ambitie om de eilanden vanaf 2020 energieneutraal te krijgen ondersteuning en moeten de boringen naar gas onder de Waddenzee worden gestopt om te voorkomen dat het wad volledig onder water verdwijnt.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!