Logo texelsecourant.nl
De rotonde Nieuwlanderweg. Op de voorgrond de verlichting op het wegdek.
De rotonde Nieuwlanderweg. Op de voorgrond de verlichting op het wegdek. (Foto: Jeroen van Hattum)

Raad eist aanpassingen verlichtingsplan

  Politiek

De gemeenteraad heeft het college opgedragen om binnen drie maanden met een plan en voorstel naar de raad te komen om de openbare verlichting zodanig aan te passen dat de veiligheid in donker op het eiland beter gewaarborgd wordt. Wethouder Kingma stelt dat de motie niet binnen drie maanden uit te voeren is. De motie werd met negen tegen zes aangenomen, wat inhoudt dat nu snel een aanpassingsplan moet komen. 

Wat de concrete aanpassingen moeten worden, is dus nog niet bekend. Wethouder Frank Kingma geeft aan dat er druk gekeken wordt naar aanpassingen. Hij hoopt  binnen twee maanden met deze feedback te komen en daarbij de motie wel als input mee te willen nemen. "Directe uitvoering is niet mogelijk. Er zit een behoorlijke financiële paragraaf aan. Binnen drie maanden onmogelijk. Zo is onder meer geen bekabeling meer in het buitengebied voor lantaarnpalen. Bovendien is er subsidie van het Waddenfonds. Indieners Texels Belang en Texel 2010 gaven aan dat ze dat niet verwachten, maar dat ze echt een plan van aanpak eisen. 

Meerdere partijen spraken over onveiligheid. Zo sprak Jan Aris Eelman over het ongeluk op de Pontweg/ Pelikaanweg eerder dit jaar en nog een aantal incidenten waar het maar net goed ging. Wethouder Frank Kingma counterde dit door aan te geven dat de politie vastgesteld heeft dat er geen verband was met de verlichting. Dries Veltkamp van de PvdA voegde toe: "in het bos was nooit verlichting. Daar werd langzamer gereden en er waren bijna nooit ongelukken."

Er is tot op heden niet in onderzoeken aangetoond dat er daadwerkelijk meer ongevallen hebben plaatsgevonden sinds het nieuwe verlichtingsplan. Wel is duidelijk dat er een bepaald gevoel van onveiligheid heerst en dat er aanpassingen gewenst zijn. De in het verleden ook vaak aangehaalde inbraken vonden zowel in het oude als het nieuwe verlichtingsplan plaats. Bovendien vonden de inbraken in donkere en lichte gebieden plaats.

Er werd vanavond onder meer gesproken over betere belijning bij fietspaden, de terugkeer van lantaarnpalen bij kruisingen en betere signaleringen. In de evaluatie eind 2017 werd ook opgemerkt dat de verlichting van de uitvoegstroken aan de Pontweg niet erg duidelijk zijn als je de situatie niet kent.  

De toelichting die Texels Belang en Texel 2010 gaven op de door hun ingediende motie:

Om de nachtelijke duisternis op het eiland terug te brengen brandt afgelopen jaren de openbare verlichting hoofdzakelijk nog binnen de dorpen. Deze openbare verlichting wordt helemaal gedoofd tussen 01:00 en 05:00 uur. In het buitengebied is de openbare verlichting op splitsingen en kruisingen deels door reflextoren en/of led kattenogen vervangen, die 's nachts niet zorgen voor een overzichtelijke kruising. Een ernstig ongeval in donker bij de Pelikaanweg is daar een voorbeeld van. Het mag toch niet zo zijn dat de veiligheid in het geding is ten behoeve van de nachtelijke duisternis op het eiland. Met name ouderen durven 's avonds niet meer over straat met de gedimde straatverlichting in de dorpen en zeker in het buitengebied waar helemaal geen verlichting meer is. En laten we maar niet spreken over de verduistering in de dorpen na 01:00 uur. Wij zijn van mening dat de straatverlichting in (in elk geval) de veel gebruikte straten niet meer gedimd moet worden en tussen 01:00 en 0:500 uur niet meer gedoofd. En we willen dat er weer lantarenpalen komen op splitsingen en kruisingen op de doorgaande routes naar de dorpen om risico's op ongevallen te verminderen.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!