Logo texelsecourant.nl

PvdA: nieuwe woningen alleen voor Texelaars

  Politiek

De PvdA wil dat de honderd nog te realiseren woningen in Den Burg Oost alleen beschikbaar mogen komen voor mensen die nu al op Texel wonen. Dat schrijft de partij in een brief naar de andere partijen.

"Bovenop alle lopende bouwplannen van Woontij, gaan zij nog voor de zomer honderd extra sociale huurwoningen plaatsen in Den Burg Oost, ook bekend als Buurtskap De Tuunen. Deze extra woningen bieden door hun lage huur een prachtige kans voor Texelse woningzoekenden. De woningen zijn nadrukkelijk bedoeld om de krapte en stagnering op de Texelse woningmarkt te verminderen. PvdA Pro Texel wil dat deze woningen dat doel ook echt dienen en daarom op dit moment alleen beschikbaar mogen komen voor mensen die nu al op Texel wonen. Daarmee halen we huurders uit het vaak prijzige particuliere circuit, en kunnen ook andere mensen weer doorstromen naar vrijkomende woningen van Woontij."

In de Woonvisie uit 2016 staat de mogelijkheid om specifiek voor deze woningen een huisvestingsverordening te maken (bladzijde 14 Woonvisie): "Uit het woningbehoefteonderzoek onder bewoners die staan ingeschreven op de wachtlijst van Woontij, blijkt dat er druk is op de woningmarkt in het sociale segment. Voor de toewijzing van de 100 flexwoningen kan het nodig zijn om een huisvestingsverordening in te stellen. Het gaat hierbij om een eenmalige toewijzing (of toewijzingen gedurende een beperkte periode van eerste oplevering). Dit draagt bij aan een (structureel) veranderde situatie: de druk op de sociale woningmarkt wordt hierdoor verkleind. Op een later moment zal bekeken worden of dit instrument echt noodzakelijk is. Dit zou nog worden onderzocht. Ons lijkt het noodzakelijk", vervolgt de PvdA.

Zij stellen voor om uiterlijk een besluit te nemen in de gemeenteraad van 14 maart. 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De werkgroep Hartversterkend pleit ervoor de bouw van huisjes op de parkeerplaatsen aan de Burgwal (plan C Den Burg Centrum) alsnog uit te voeren.Reageren!