Logo texelsecourant.nl

'Uitgaan van werkelijk aantal bedden'

  Politiek

Bij de uitgifte van bedden voor innovatieve projecten moet het college uitgaan van het werkelijk aantal bedden en niet meer van de normtelling.

Dat stellen PvdA en D66 in een motie die dinsdagavond tijdens de raadscommissievergadering aan de andere politieke partijen wordt voorgelegd.

Door uit te gaan van het werkelijk aantal bedden in plaats van de normtelling wordt volgens D66 en PvdA beter ingespeeld op wat een aanvrager werkelijk nodig heeft.

Nu is het zo dat iemand die bijvoorbeeld een zomerhuis aanvraagt volgens de normtelling automatisch vijf bedden krijgt, ook al is er maar één bed nodig. Voorbeeld zijn de plannen voor de Mokweg in Den Hoorn waar het college van plan was conform de normstelling veertig bedden beschikbaar te stellen (inmiddels bijgesteld naar 35), terwijl het werkelijk benodigd aantal bedden lager is.

Volgens D66 en PvdA is het beter uit te gaan van het werkelijk aantal omdat er een beroep wordt gedaan op een begrensd aantal toeristische bedden (de vierhonderd die de raad een aantal jaar geleden vaststelde). Het moet ook voorkomen dat plannen later toch niet grootschaliger worden dan oorspronkelijk bedacht en vergund.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!