Logo texelsecourant.nl
Dorian van Rijsselberghe met de Texelaars die zijn fonds steunt.
Dorian van Rijsselberghe met de Texelaars die zijn fonds steunt.
Wat vindt u?

Helft geplande investering Dorian Foundation naar clubgebouwen

  Politiek

De gemeenteraad heeft gisteren besloten om €40.000,- subsidie beschikbaar te stellen aan de Dorian Foundation, dit gaat gebeuren over een periode van vier jaar. Het college had had voorgesteld gedurende deze periode €20.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor het fonds, dit werd een groot deel van de raad te gortig. Argumenten van de partijen waren onder meer dat dit geld dan werd weggetrokken van de breedtesport en dat er teveel werd ingezet op het individu. 

De Dorian Foundation ondersteunt topsporters met een geografische beperking, of die om andere, uiteenlopende redenen een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Wethouder Hennie Huisman vond het jammer dat de beoogde €20.000,-  niet door de raad kwam, maar telde haar zegeningen.  De jaarlijkse 10.000,- die nu niet naar  de Dorian Foundation gaat, wordt gereserveerd voor de accommodaties van de verenigingen . Clubs die aanspraak willen maken op een investering krijgen dit geld niet zomaar. Zij moeten wel met een meerjarenonderhoudsplan komen. De wijziging werd ingediend middels een amendement van Texel 2010 dat na een schorsing nog iets werd aangepast. Uiteindelijk werd het wijzigingsvoorstel ondersteund door de VVD, de PvdA, Sterk Texel en natuurlijk Texel 2010 zelf. De Dorian Foundation is net als verengingen niet automatisch verzekerd van de investering van de gemeente. De €10.000,- is een maximum bedrag. Op basis van de inleg van co-financiers wordt de hoogte gesteld. Texels Belang vroeg zich af wat er met het geld gebeurt als er niet genoeg topsporters zijn die aan de eisen van het sportfonds voldoen. 

Eiland Belang in de persoon van Jan Aris Eelman was van mening dat er op Texel nu al teveel geld naar sport gaat, terwijl D66 zich achter het college schaarde. Ook het CDA  schaarde zich achter de investering van €20.000,-. "Het is topsport om topsporter te worden", gaf Ben Zegeren aan. GroenLinks-voorman Jaap Vlaming was verhinderd en kon dus niet mee stemmen en Texels Belang bleef bij het standpunt dat er teveel geld verdween richting de individuele sporter. Ook vonden zij dat er niet goed te zien zou zijn hoe het geld uiteindelijk besteed wordt. Dries Veltkamp (PvdA) nam eerst een minderheidsstandpunt in, maar ging uiteindelijk mee met zijn fractie. Hij wees er op om wel goede voorwaarden te scheppen in de sportnota, die de gemeente aan het opstellen is. 

Een flink aantal partijen werd door de wethouder over de streep getrokken. Het argument dat er teveel geld werd weggetrokken van de breedtesport werd door de Huisman gecounterd met een soepele opsomming van de bedragen die nu al naar de sport gaan:

-         jaarlijks wordt € 90.644 subsidie verdeeld over zo'n 60 clubs. De clubs ontvangen een basisbedrag met daarboven op een bedrag per lid. Voor jeugdleden wordt dit bedrag met €10,- verhoogd;

-         voor gezinnen met een kleine beurs (die onder de minimaregeling vallen) biedt de gemeente het kindpakket. Per kind wordt jaarlijks max € 300,-  beschikbaar gesteld voor deelname aan sport of cultuur;

-         de gemeente heeft een regeling voor zwemlessen aan kinderen;

-         de gemeente draagt ca € 82.000 per jaar bij voor extra gymles en de extra kosten voor vakleerkrachten op de basisscholen;

-         de gemeente doet mee aan de landelijke regeling brede impuls sport. Onder deze regeling krijgen wij gelden van het rijk voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris sport en een buurtsportcoach. Voorwaarde van het rijk is dat de gemeente zelf bijdraagt, kosten ca € 78.000; 

-         de gemeente geeft een contract met Sportservice voor het ondersteunen van verenigingen voor sportactiviteiten. Kosten ca € 70.000 per jaar;

-        en in de incidentele subsidieregeling sport jaarlijks ca € 50.000. Dit bedrag wordt nu verdeeld over het sportinvesteringsfonds en Dorian Foundation.

Dat de er niet in breedtesport geïnverteerd wordt, werd hiermee weerlegd. 

Wat vindt u van de opmerking van Jan Aris Eelman. Wordt er op Texel teveel geld uitgegeven aan sport? Stem hier.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De werkgroep Hartversterkend pleit ervoor de bouw van huisjes op de parkeerplaatsen aan de Burgwal (plan C Den Burg Centrum) alsnog uit te voeren.Reageren!