Met beleidsregels voor zendmasten loopt de gemeente vooruit op de komst van 5G naar Texel.
Met beleidsregels voor zendmasten loopt de gemeente vooruit op de komst van 5G naar Texel.

Dit artikel is geschreven door
Gerard Timmerman

Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.

10 procent extra masten voor 5G

Politiek

Voor de vijfde generatie communicatie (5G) zijn op Texel ten opzichte van 4G naar verwachting tien procent extra zendmasten nodig.

Voor het huidige 4G-netwerk bestaat een capaciteitsprobleem in Den Burg en dekkingsproblemen in het gebied van de duinen/strand. Daarvoor moeten er extra zendmasten komen, twee tot vier. Daarmee wordt het bellen van 112 met een mobiele telefoon in die gebieden verzekerd. Met het vaststellen van nieuwe beleidsregels voor zendmasten sorteert de gemeente ook voor op de aanloop naar 5G, waarbij een dekkingseis van 98% geldt, een verplichting vanuit de Rijksoverheid. Verwacht wordt dat hiervoor 10% extra zendmasten nodig zijn. Aanvragen worden getoetst aan deze beleidsregels. Aangezien deze mogelijkheid niet is opgenomen in de bestemmingsplannen, moet daarvan worden afgeweken. Hiervoor is een korte procedure van acht weken mogelijk. De beleidsregels geven duidelijkheid voor initiatiefnemer en een uniform toetsingskader.

Het gaat om een afweging tussen behoud van de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing en het belang van goede communicatie mogelijkheden en breedbandinternet voor de bewoners, ondernemers en de toeristen zijn. Volgens b en w worden de wettelijke eisen op het gebied van gezondheid nageleefd. De toetsingscriteria gaan over ruimtelijke/landschappelijke inpassing, het delen van een zendmast, de locatie, verkeersveiligheid, materiaalkeuze en kleur. Alarmeringspalen van 18 meter mogen niet in 40 meter hoge zendmasten worden getransformeerd.