Logo texelsecourant.nl
2013: Auto over de kop op de Oosterenderweg. De vraag in hoeverre de gemeente aansprakelijk is bij ongelukken, speelt een rol in het vraagstuk over de maximum snelheid.
2013: Auto over de kop op de Oosterenderweg. De vraag in hoeverre de gemeente aansprakelijk is bij ongelukken, speelt een rol in het vraagstuk over de maximum snelheid. (Foto: Archief Texelse Courant)

Raad worstelt met beladen besluit: 80 of 60 km/uur?

  Politiek

80 Kilometer per uur of gaan we naar 60? Over die beladen vraag buigt de gemeenteraad zich woensdag 26 februari.

Maar weinig Texelaars willen de snelheid op de meeste wegen omlaag. Het is aan de raad om een keus te maken uit drie varianten die het college voorlegt.

  1. Pontweg en Nieuwlanderweg worden zogeheten gebiedsontsluitingswegen, waar 80 km/u gereden mag, op de rest 60 km/uur. De kosten blijven beneden €1 miljoen.
  2. Om 80 km op de verbindingswegen naar de dorpen te behouden. De aanpassingen kosten circa €18,5 miljoen. 
  3. Als ook op andere wegen 80 km/uur de snelheid blijft, moet volgens b en w circa €40 miljoen worden geïnvesteerd

Meest reële optie (en vooral betaalbare) lijkt nu dat alleen de Pontweg zijn 80 km/u-status behoudt. Zoals de plannen nu op tafel liggen, geldt dit ook voor de Nieuwlanderweg, al is de raad over dat laatste verdeeld. Alle andere wegen in het buitengebied gaan dan naar 60 km/uur. Om 80 km op de verbindingswegen naar de dorpen te behouden vergt volgens het college een investering van €18,5 miljoen.

D66 komt met een amendement om ook op alle verbindingswegen de snelheid op 80 km/uur te houden. Terwijl PvdA er in een amendement voor pleit ook op de Nieuwlanderweg de 60 km/uur in te voeren.

Waarom moet de snelheid omlaag?

Uitgangspunt is de zogeheten CROW-richtlijn Duurzaam Veilig. Wethouder Hennie Huisman (Verkeer): "Volgens deze richtlijnen is het beter bredere wegen te hebben (7 meter) omdat de auto's breder zijn geworden en omdat dit volgens deskundigen veiliger is. Als gemeente ben je dit niet wettelijk verplicht maar is het wel raadzaam om er bij wegenonderhoud naar te kijken.

Onderhoud of reconstructie?

Er is onderscheid tussen regulier onderhoud en het echt reconstrueren van wegen. Zoals de Postweg, daar moet echt de weg eruit omdat de fundering slecht is geworden. Dit betreft dus reconstructie en als we opnieuw gaan inrichten kunnen we de weg gelijk aanpassen aan de CROW Duurzaam Veilig-richtlijnen. Maar ook bij regulier onderhoud van wegen kun je de weg gelijk aanpakken. Zeker nu de Provincie subsidies beschikbaar stelt voor wegaanpassingen die voldoen aan Duurzaam Veilig.

Aansprakelijkheid

In het geval dat er een ongeluk gebeurt en de gemeente aansprakelijk wordt gesteld vanwege onveilige wegen, dan beoordeelt de rechter of de gemeente dit heeft kunnen voorkomen. Als wij een weg reconstrueren, feitelijk opnieuw aanleggen, dan zal de rechter waarschijnlijk de gemeente aansprakelijk houden voor letsel en schade. Wij hadden immers de gelegenheid om in te richten volgens Duurzaam Veilig En hebben dat nagelaten. Als we slechts regulier onderhoud plegen, dan zou de rechter mogelijk begrip kunnen hebben voor het feit dat we niet voldoen aan de CROW richtlijnen."

Aan de wethouder daarom de vraag of het dus klopt met name het aspect van de aansprakelijkheid en ook het verminderen van het risico op ongelukken pleit voor 60 km op de meeste wegen?

Huisman: "Aanpassen van de wegen aan de CROW-richtlijnen zal niet helemaal lukken, omdat op 80 km wegen de weg 7 meter moet zijn en het fietspad moet zijn afgescheiden door een berm van 4 meter. Deze ruimte hebben we niet overal. Dus daarom niet overal haalbaar. Vanuit het oogpunt van wenselijkheid speelt ook de uitstraling een rol. Brede geasfalteerde wegen zijn minder passend op Texel."

Amendement D66

D66 ziet een mogelijkheid om de snelheid op veel wegen op 80 km te houden. "Als je bestaande 80 km/wegen renoveert/opknapt mag je de vorm en breedte van de weg in de oorspronkelijke vorm houden. Met nieuw asfalt en goed gebruik van graskeien langs de "grote" verbindingswegen tussen de dorpen kan de snelheid volgens D66 daar op 80 blijven."

Hoe denken de Texelaars over dit onderwerp? Laat het weten via uw reactie. 

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De voorverkoop bij zwembad Molenkoog moet blijven.Reageren!