Logo texelsecourant.nl
Foto: Jeroen van Hattum

"Woningnood is dé grootste bedreiging voor de OSG"

  Politiek

"Woningnood is dé grootste bedreiging voor de OSG. Het is essentieel dat we daar met zijn allen de schouders onder zetten."

GroenLinks, CDA en D66 komen vanavond in de raad met een motie waarin ze het college oproepen om op in actie te komen zodat er extra woonruimte voor leerkrachten beschikbaar komt.

Een soortgelijk pleidooi komt ook van de Ouderinitiatiefgroep Huisvesting Leerkrachten. "Zeer recent zijn twee sollicitanten, die de OSG heel graag wilde hebben, afgehaakt omdat ze geen huis konden vinden. Een aantal jonge docenten woont nu noodgedwongen op een camping, zit in een B&B en een echtpaar is nog op zoek naar een huis. Als de OSG tien woningen krijgt toegewezen waarin bij voorrang docenten mogen wonen, is de school uit de problemen. Maar het moet wel snel gebeuren, eigenlijk al vóór aanvang van het nieuwe schooljaar. De tijd dringt!"

De drie politieke partijen pleiten bij er bij het college voor om op korte termijn (binnen één maand) een gesprek tussen de OSG en Woontij te faciliteren over de inzet van economiewoningen voor OSG-leerkrachten. In geval van financiële obstakels geldt dat wat de raad betreft het restant van de €1,6 miljoen die de gemeente ter beschikking heeft gesteld in 2014 (verwacht restant eind 2019: €450.480,-) hiervoor ingezet kan worden. In gesprek te gaan met Woontij om een regeling te treffen die er voor zorgt dat zij ook aan een grote groep leraren met een hoger inkomen economiewoningen kunnen verschaffen.

De initiatiefgroep ziet daarnaast mogelijkheden in verruiming van de regels, waardoor bijvoorbeeld Texelaars die een stukje grond over hebben tijdelijk, en uitsluitend voor docenten en voor en afgesproken periode, woonunits mogen plaatsen op hun erf. Mogelijk dat ook woningen die door vererving leeg staan, tijdelijk en bij voorrang beschikbaar kunnen komen voor docenten. Ze doen een beroep op Texelaars die woonruimte beschikbaar hebben, dit te gunnen aan docenten. 

De initiatiefgroep ziet ook het belang van meer woningen voor andere groepen (zorg, zzp, etc.). "Maar goed onderwijs op de OSG, waarvoor voldoende huisvesting geen beperkende factor mag vormen, is een maatschappelijk belang dat alles overstijgt."

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.Reageren!