Logo texelsecourant.nl

'Het gaat niet goed met Waddengebied'

  Natuur

Het gaat niet goed met het Waddengebied. Er moet één beheerautoriteit komen die zich over het wad gaat ontfermen.

Dat heeft de Waddenvereniging vandaag gezegd op basis van een onderzoek naar de wadden (Wadden Sea Quality Status Report) dat door meer dan 100 internationale wetenschappers is opgesteld.

De analyse laat volgens Lutz Jacobi, voorzitter van de Waddenvereniging, zien wat het effect is van meer dan vijftig jaar versplinterd beheer en samenwerking rond de Waddenzee.

De kwelders bij de eilanden komen in de knel als het waterpeil blijft stijgen en het open landschap (horizonvervuiling) en de landschapsvorming door sedimentatie staan onder druk.

Er worden volgens de Waddenvereniging ook minder vissen en minder grote vissen geteld op het wad. "Zo'n negentig procent minder ten opzichte van 1959. Dat heeft een desastreus effect op visetende vogels. Er komen bijna 500.000 minder trekvogels naar de Waddenzee, een belangrijke stop op hun internationale trekroute. En ook de broedvogels in het Waddengebied hebben het slecht."

De Waddenvereniging presenteert het rapport aan de vooravond van de Trilaterale Waddenconferentie tussen Nederland, Duitsland en Denemarken die donderdag in Leeuwarden begint

Een beheerautoriteit voor de Waddenzee is een punt dat benoemd is in het kabinetsakkoord van Rutte-III, maar nog moet worden uitgevoerd.

Burgemeester Uitdehaag vroeg de Texelse gemeenteraad een tijdje geleden al op goed op te letten tot waar de verantwoordelijkheid van een mogelijke beheerautoriteit gaat reiken. Het is niet uitgesloten dat er knelpunten met de gemeentelijke verantwoordelijkheid ontstaan.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeenteraad moet instemmen met het autoluw maken van het centrum van Den Burg.Reageren!