Logo texelsecourant.nl
Foto: Henk Leyen

Spectaculaire wending, konikpaarden blijven op Texel

  Natuur

Een spectaculaire wending in de konikpaardenkwestie, de dieren blijven bij nader inzien toch op Texel. De afgelopen weken heeft Staatsbosbeheer gezocht naar andere gebieden, die werden niet gevonden.  De voor- en nadelen voor het gebied én de paarden zijn nu tegen elkaar afgewogen met dit als besluit.

"Helaas zijn er geen gebieden gevonden die voldoen aan onze criteria. Daarom hebben we nog eens goed gekeken of we de problemen kunnen oplossen, zodat de paarden toch op Texel kunnen blijven. Begrazing is namelijk wel gewenst in het gebied. Er is serieus gekeken naar de grootste nadelen van de begrazing door de paarden (opdringerig gedrag van de dieren naar mensen en schade aan de waterkering). We nemen verschillende maatregelen waardoor de paarden toch op Texel kunnen blijven", laat Staatsbosbeheer weten.  

Het is nogal een ommezwaai, Staatsbosbeheer Texel laat weten dat men het publiek nu dan ook hard nodig heeft. "Het vinden van een ander gebied voor de paarden had onze voorkeur en daar hebben we ons de afgelopen tijd in eerste instantie op gericht. Helaas is er geen ander geschikt gebied voor de paarden gevonden. Toen dit duidelijk werd, hebben we besloten om nóg een keer goed te kijken welke aanpassingen er gedaan zouden kunnen worden zodat de paarden toch kunnen blijven. We hebben opnieuw de hele situatie bekeken en nogmaals gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap. We gaan er nu vanuit dat door de maatregelen wat betreft het afrasteren van het kwetsbare deel en wandelpad we toch een verantwoord graasgebied kunnen realiseren. Door de genoemde aanpassingen kunnen de paarden op Texel blijven. Het is geen ideale oplossing, waarbij we de medewerking van het publiek echt nodig hebben."

Schade aan waterkering

Allereerst worden de meest kwetsbare delen van het duin afgerasterd zodat de schade aan de waterkering beperkt blijft en de waterkeringsfunctie van het gebied niet in gevaar komt. De paarden kunnen daar dan niet meer komen. Twee weken stelde Staatsbosbeheer nog het volgende: "Het is niet mogelijk om in De Slufter het graasgebied zo aan te passen dat deze omstandigheden tot een verantwoord niveau kunnen worden teruggebracht. Dat zou namelijk betekenen dat het begrazingsgebied volledig voor publiek moet worden gesloten en het is twijfelachtig of na uitrasteren van de waterkering er voldoende hoge gronden overblijven in de periode dat De Slufter onder water staat." Daarom heeft de redactie gevraagd hoeveel ruimte er overblijft voor de paarden.  "Het gebied wordt niet volledig gesloten voor publiek. De exacte omvang van het gebied dat overblijft voor de paarden is nog niet bekend. We gaan nu aan de slag met de aanpassingen en de kwetsbare delen van de waterkering afrasteren, hoeveel kleiner het gebied wordt, kunnen we dus nog niet zeggen", legt boswachtster Anna Sprenkeling uit. 

Activisten

Het afgelopen jaar werden de konikpaarden door verschillende groeperingen nauwlettend in de gaten gehouden. Zij spraken van gehouden paarden die ook op die manier verzorgd dienen te worden. Hoe gaat Staatsbosbeheer om met de paarden nu zeker is dat ze op Texel blijven: "De paarden zijn hier nu meer dan een jaar en het gaat goed met ze. Als mensen zorgen of vragen hebben over de gezondheid van de dieren dan nemen wij die uiteraard serieus. Als nodig is bellen we de dierenarts, dat is vorig jaar ook gebeurd. De hoeven worden, net als bij de andere grote grazers in onze gebieden op Texel, niet bekapt. Ook dit gaat al meer dan een jaar goed", reageert Anna desgevraagd. Vanuit de actiegroepen was er de zorg dat de hoeven in dit gebied niet slijten door een gebrek aan verharding in het gebied.

Niet voeren, niet aaien

Een probleem met de paarden werd dat ze teveel gewend waren geraakt aan mensen. Daarom heeft Staatsbosbeheer Texel – dat veel moeite moest doen voor deze oplossing - een indringend verzoek aan bezoekers van het gebied. "Houd afstand van de paarden. Kijk naar de dieren, geniet ervan, maar voer, benader of aai ze niet. Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen. Dan zijn we genoodzaakt, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, om het opdringerige dier uit het gebied te halen en naar de slacht te brengen. We horen wel eens: 'Ach, een suikerklontje geven kan toch geen kwaad?' Zeker wel, want dat voeren lijkt onschuldig maar de volgende bezoeker heeft niets te snoepen voor het paard. Dat kan vervelend of zelfs agressief gedrag van het paard richting bezoekers tot gevolg hebben. We gaan extra borden in het gebied plaatsen om bezoekers te attenderen op het feit dat ze afstand tot de koniks moeten bewaren."

Recreatie

Het wandelpad, dat door het gebied loopt, wordt afgerasterd. Het kan bovendien nodig zijn om de wandelpaden in het stormseizoen (vanwege overstroming van het gebied) af te sluiten. Het is in de toekomst ook mogelijk dat we de excursies in het gebied zullen moeten schrappen. Dit om de veiligheid van onze bezoekers zo goed mogelijk te garanderen. De redactie heeft gevraagd of er nu dus minder ruimte is voor recreatie in het gebied. Dat ontkent Staatsbosbeheer, al wordt ook hier al een voorbehoud geplaatst: "Nee. Er zal buiten het stormseizoen (de drukste maanden) een raster langs het wandelpad geplaatst worden. Het wandelpad blijft open en het gebied toegankelijk. Het kan zijn dat we, in het belang van de veiligheid van de bezoekers, tijdens het stormseizoen (wanneer we het wandelpad niet kunnen afrasteren) de paden sluiten of opdringerige paarden alsnog uit het gebied halen. Dat is echter nu niet aan de orde en wij hebben er vertrouwen in dat als bezoekers zich aan de regels houden dit niet nodig zal zijn."

Paarden blijven voorlopig

Staatsbosbeheer gaat er vanuit dat de paarden hier kunnen blijven, maar houdt nogal wat slagen om de arm. "We hebben er vertrouwen in dat dit met de aanpassingen die we doen en medewerking van het publiek goed zal gaan. We blijven de effecten op het gebied en het gedrag van de paarden uiteraard goed in de gaten houden. Tenzij veranderende omstandigheden aanleiding geven om ter zijner tijd een andere keuze te maken, blijven de paarden dus op Texel. Er komen geen extra paarden bij", stelt Anna.

Gele weidemier

Tot bijna ieders verbazing dook twee weken geleden ineens de gele weidemier op. Een diertje waarvan tot toen bijna niemand had gehoord. Hoe ziet het nu met de ecologische afwegingen? "Het klopt dat er ecologische impact is, onder meer op de gele weidemier. Dat was voor nu niet dé reden om te stoppen met de begrazing, wel een ontwikkeling die we volgen. We zullen goed blijven monitoren hoe de situatie zich verder ontwikkeld. Staatsbosbeheer staat voor het beschermen van soorten en het blijft een lastige afweging, bij begrazing zijn er naast voordelen ook altijd nadelen. "

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De snelheid op de verbindingswegen van en naar alle Texelse dorpen op 80 km/uur houden of naar 60 km/uur?Reageren!