Logo texelsecourant.nl

Studie ganzen verjagen met laser pakt goed uit

  Landbouw / Visserij

De overlast van ganzen in de landbouw kan worden aangepakt met de inzet van lasers.

Dat is het resultaat van een landelijke proef naar de effecten van deze agrilasers, die zijn ontwikkeld door het Delftse bedrijf Bird Control Group. 

De gewassen van agrariërs, ook die op Texel, hebben veel te lijden onder de overlast van ganzen. Om die reden hebben Altenburg & Wymenga en Sovon Vogelonderzoek Nederland de afgelopen maanden onderzocht wat de effectiviteit is van de inzet van Nederlandse lasertechnologie uit Delft. De Agrilaser Autonomic is ontwikkeld door Bird Control Group, in samenwerking met de TU Delft, en wordt in meer dan 75 landen succesvol toegepast om vogels te verjagen. Onder meer in de luchtvaart, olie- en gaswinning, vastgoedsector en de landbouw.

De onderzoekers concluderen dat een vaste laser-opstelling leidt tot een significante daling van het aantal ganzen bij landbouwgrond, met name in de zomermaanden. Tijdens het testen van de Agrilaser apparatuur in Friesland, Noord-Holland en Overijssel vloog ruim 90 procent van de ganzen op en twee derde zelfs helemaal weg. Van gewenning is volgens de onderzoekers geen sprake. Steinar Henskes, directeur van Bird Control Group: "Bij het veilig en duurzaam verjagen van vogels is gewenning juist één van de grootste uitdagingen. Daar gaat het meestal mis bij conventionele technieken zoals knalapparaten, vliegers en de ouderwetse vogelverschrikker. Apparaten die werken op basis van geluid geven bovendien veel overlast voor de omgeving. Vogels ervaren de Agrilaser Autonomic als een fysiek gevaar. Dat spreekt het overlevingsinstinct van het dier aan, waardoor het onmiddellijk op de vlucht slaat."

Ganzenfoerageergebieden zijn nodig

Met de inzet van de Nederlandse laseroplossing kan de schade die ganzen elk jaar aanrichten dus flink worden beperkt. De onderzoekers wijzen daarbij wel op de rol van de overheid om een ruimtelijke strategie te ontwikkelen voor ganzen. Alleen dan kunnen de dieren worden verjaagd naar gebieden waar ze agrariërs niet tot last zijn.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het geplande kunstwerk van het Hoogheemraadschap als monument voor de Dijkversterking moet er komen.Reageren!