Logo texelsecourant.nl
Foto: Bram Pronk

"Innovatieve pulsvisserij heeft toekomst''

  Landbouw / Visserij

Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt voor onze Nederlandse pulsvissers en dat de ontheffingen een permanent karakter krijgen.

Dat meldt de Nederlandse Vissersbond. Die stelt dat het pulstuig het meest onderzochte vistuig van de afgelopen decennia is. Pulsvisserij, een visserijtechniek waarbij met behulp van elektrische pulsen wordt gevist op platvis, werd in 2009 geïntroduceerd door pioniers binnen de Nederlandse visserijsector als veelbelovende techniek voor sleepnetvisserij. De pulsvisserij stuit met name vanuit Frankrijk en Denemarken op veel weerstand.

Het tuig wordt momenteel ingezet door de Europese visserijsector op ontheffingsbasis. Dinsdag 21 november vindt (onder voorbehoud) de beslissende stemming in het Europees Parlement plaats over de definitieve toelating van de nieuwe pulstechniek. "De vele onderzoeksresultaten zijn tot op heden veelbelovend", zegt Durk van Tuinen, dossierhouder pulsvisserij bij de Nederlandse Vissersbond. De vissers, onder wie Maarten Drijver, voorzitter van VisNed, voeren momenteel een lobby om tegenstanders van de positieve kanten van de pulsvisserij te overtuigen. 

De visserij met elektrische pulsen is nog niet officieel toegestaan in Europa. Alleen met een Europese ontheffing mogen vissers vissen met het pulstuig. In Nederland gaat het om 84 kotters, die allen actief participeren in een omvangrijk onderzoeksprogramma. "De onderzoeken die reeds zijn afgerond tonen aan dat de pulsvisserij op platvis zowel ecologisch als economisch veelbelovend is", geeft Van Tuinen aan. "Naast de positieve bedrijfsresultaten die vissers behalen, levert de techniek een aanzienlijke brandstofreductie op, een halvering van de ongewenste bijvangst en wordt er minder zeeoppervlak door visserij beroerd."

Ondanks deze positieve onderzoeksresultaten maken critici zich zorgen over de visstand in de Noordzee. Onderzoek van International Council for the Exploration of the Sea (ICES) weerlegt dat, meldt de Visserijbond. "Uit hun resultaten blijkt dat de belangrijkste visbestanden in de Noordzee er goed voorstaan."

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!