Logo texelsecourant.nl
Het dak wordt op het nieuwe podium gehesen.
Het dak wordt op het nieuwe podium gehesen.
Wat ik zeggen wou

"Wie een toekomstvisie vorm wil geven, moet kennis dragen van de historie"

  Ingezonden

Er zijn veel positieve geluiden over het muziekpodium in het park. Toch is niet iedereen blij met het bouwwerk dat zijn voltooiing nadert. In een ingezonden brief uit Frits Langeveld zijn ongenoegen. 

Naar aanleiding van de raadsvergadering  op 16 december 2013 is een volledig uur over de muziekkoepel gesproken en is deze afgerond met hun vrijgevigheid van 40.000,- euro.  Het College gaat aan de Raad zeer waarschijnlijkheid vragen om nog meer voor dit project  ter beschikking te stellen. Tevens heeft het college aangegeven dat er voor de zoveelste keer nieuwe inrichtingsplannen komen voor het park, de Groeneplaats en de Vismarkt in een totaal visie en verbeelding. Deze zouden dan met elkaar opnieuw geïntegreerd en verbonden gaan worden. Ik heb alle plannen vanaf 2006 allemaal meegemaakt. Er is een ongelofelijke verzameling van ideeën, maar 10 jaar later  -anno 2016-  is  er nog steeds geen enkel definitief plan. Het was toen dat er een harde toezegging gegeven werd dat er een presentatie zou komen hoe de nieuwe omgeving Park-Groeneplaats qua ruimtebeslag er uit zou kunnen zien. Het publiek kon meedenken en hun visie uitspreken. We praten dus niet over de architectuur, alhoewel deze door de bevolking ook gedragen dient te worden. Deze toezegging moet tijdens de huidige opening nu, 3 jaar na het besluit, nog steeds komen. Hierbij een verbeelding waar vroeger de "muzieknis" in trapeziumvorm (K2740) achter het "Polderhuis" stond. Een ideale plek waarbij het "volledige park" het jaar door rond in stand bleef en hele Centrum met diagonale paden met elkaar verbonden kon blijven.


Het breed gedragen initiatief voor de muziekkoepel kan ik wel begrijpen, maar niet dat de raad daar zonder expliciete externe adviezen of onderzoek mee akkoord is gegaan. Met dit projectje is méér dan 125.000,- euro gemoeid, rechtstreeks van het charitatief Texelfonds, ons overheidsgeld, Stift en de gemeentefinanciën, komt neer op 5000,- euro per m2. Hoe gemakkelijk kan het allemaal gaan voor een podium van slechts  5 x 5 meter. Een (amateur) bandje kan er nauwelijks op spelen. Om "rondzingen" te voorkomen zullen de speakers ruim vóór de artiesten en de monitor- boxen geplaatst dienen te worden. Deze zaken en bijvoorbeeld  een uitgebreid drumstel zullen op zo'n kleine oppervlakte het gehele podium in beslag nemen. Daar komt nog bij, dat het uiterst moeilijk is de juiste "voorkant" te bepalen in verband met kleine en grotere evenementen van deze vaste te hoge "broeikas". Het zal bomen, tegels. paden en ander meubilair in de weg staan of andersom.

Ik ben het er ten zeerste en hartstochtelijk mee eens dat er een (podium) voorziening hier zou mogen komen, maar maak er dan één die multifunctioneel en verplaatsbaar is afhankelijk van de weersomstandigheden en de omvang van het evenement. En elders gestald kan worden zodat geen sprake kan zijn van vandalisme. Ik heb bijvoorbeeld zelf een aanhanger-trailer ontworpen, toen het er op leek dat mijn idee voor een evenementen-desk leek te worden gefaciliteerd. Deze voorziening zou meer dan het dubbele aantal vierkante meters oppervlakte podium hebben, verplaatsbaar zijn én voor elk ander evenement op Texel gebruikt kunnen worden. Helemaal hydraulisch uitklapbaar, binnen 10 minuten opgesteld, volledig voorzien van alle denkbare versterkers, speakers en zangapparatuur. Startklaar waarop elke artiest, band, koor, groot of klein zou kunnen optreden, maar ook weer zo weg te halen was. En nu komt het?  Met veel minder investeringskosten, in casu de helft van de "Koepelkosten". Bovendien zeer multifunctioneel en duurzaam geconstrueerd. Het nieuwe podium, de "Glazen Kooi", de "Weezen koepel " of deze "Kapberg" nu (waarop de architectuur op is gebaseerd) is beslist niet functioneel en zal in de praktijk maar een zeer beperkt aantal keren per jaar gebruikt worden.

In de eerste plaats heeft dit podium geen "voorkant". De artiesten zullen "rugdekking" willen hebben. Een gevoel die nodig is om contact met hun publiek te kunnen hebben in de richting waar ze naar kijken. Geen mogelijkheid om van kleding te wisselen.  In de tweede plaats is dit podium zeer "weersgevoelig". Bij de geringste weersveranderingen zullen de artiesten niet meer droog staan en de wind in de rug hebben. In de derde plaats is dit podium niet "richtingsgevoelig akoestisch". Een beetje professional zal dit fenomeen kunnen begrijpen. Last "but not least" is ons park in het Centrum bedoeld als dagelijkse groene long en een plek om even te kunnen "verpozen" op de hopelijk nog meer aan te brengen aanvullend parkmeubilair. Ik geeft u  een historische schets  van een trapezium podium waaruit voorheen de muziekuitvoeringen gepresenteerd werden. Grote gezelschappen, fanfares, kindervoorstellingen en andere voorstellingen waarbij het "volk" zich verbonden voelde, konden daar plaatsvinden Vele malen per jaar, waarmee ook de toeristen met attractieve optredens overdag en in de avond naar Den Burg getrokken konden worden. Mijns inziens is dit nu niet meer mogelijk en zullen organisaties hun nek niet meer durven uitsteken met deze voorziening. Maar ja?  "Vooraf gegeven advies is wijn en achteraf advies is azijn". Voor mij blijft het een gemiste kans, waarbij ik duidelijk wil aangeven dat ik dit niet achteraf maar drie jaar geleden mijn oplossing met bovenstaande motivatie aan het College en de Raad voorgelegd heb. De bevolking heeft nimmer over, zowel de plaats en als de vorm kunnen inspreken.

Frits Langeveld

Meer berichten
 

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.Reageren!