Logo texelsecourant.nl
Vertegenwoordigers van zorgorganisaties, samenwerkend in Noordkop Gezond voor Elkaar.
Vertegenwoordigers van zorgorganisaties, samenwerkend in Noordkop Gezond voor Elkaar. (Foto: Noordkop Gezond)
Gezond & Fit

Zorgverleners Noordkop werken samen aan positief gezonde regio

  Gezondheid

Texel Samen Beter gaat voorop in het streven naar een positieve gezondheid. De Texelse zorgcoöperatie stelt de vraag: Het geluk van de burger als centraal uitgangspunt van de gemeente? Hoe gaat het met u?

In een gesprek met de huisarts wordt vaak gevraagd hoe het met u gaat. Misschien denkt u dan - net als veel anderen - dat er gevraagd wordt naar hoe het gaat met uw ziekte of klacht. Maar dat vertelt nog niet alles over uw gezondheid en welbevinden. En ook niet over wat u nodig heeft om u beter te voelen.

Terwijl dit juist belangrijke zaken zijn om scherp te krijgen voor uzelf, zodat u hierover kunt praten met uw huisarts. Als u uw gesprek goed voorbereidt, weet u zeker dat u niets vergeet en uw huisarts krijgt een goed beeld van uw gezondheid.

Hoe zit het met Positieve Gezondheid in onze regio?

Verschillende zorgverleners in onze regio, waaronder Omring en HKN Huisartsen, werken intensief samen om Positieve Gezondheid handen en voeten te geven in de Kop van Noord-Holland. HKN startte afgelopen jaar een pilot met zes huisartsenpraktijken en een diëtist. De ervaringen waren zeer positief, zowel vanuit de huisartsen als patiënten. Met name de tijd en aandacht worden gewaardeerd.

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN huisartsen hebben het initiatief genomen om een netwerk op te richten om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen: Noordkop Gezond voor Elkaar zet zich in om organisaties te verbinden en een bijdrage te leveren aan het vitaliseren van inwoners en professionals om zo een positief gezonde regio te bewerkstelligen. Op 28 november 2018 hebben de betrokken organisaties de samenwerking bekrachtigd tijdens het symposium "Noordkop Gezond voor Elkaar" en werd er een intentieverklaring ondertekend.

Visie op gezondheid

"Alles is gezondheid" is een landelijk estafettenetwerk dat organisaties en regio's ondersteunt bij het op gang brengen van bewegingen op gebied van gezondheid.

In de Noordkop is deze beweging ongekend goed op gang gekomen met maar liefst 22 organisaties die de visie van positieve gezondheid onderschrijven. Gezondheid wordt hierbij niet gezien als aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk de eigen regie te voeren. De organisaties die deelnemen aan Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven deze visie en geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie.

Het doel is om over vijftien jaar een positief gezonde regio te zijn De komende jaren wordt er geïnvesteerd in samenwerking en krijgen bewoners de handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!