Logo texelsecourant.nl

OSG herkent uitslagen jeugdmonitor

  Gezondheid

OSG de Hogeberg herkent de uitslagen uit de jeugdmonitor van GGD Hollands Noorden en wil graag advies over de aanpak van de problemen. Dit laat GGD HN weten in reactie op vragen van wethouder Huisman.

De wethouder stelde de vraag als reactie op de motie 'Texelse jeugd verdient meer geluk' die naar haar verwachting unaniem door de Texelse gemeenteraad zal worden aangenomen. De jeugdmonitor wees uit dat een kwart van de jongeren op Texel zich psychisch ongezond voelt. Na het onderzoek waren er de nodige twijfels over het feit of de jongeren het onderzoek wel serieus hadden ingevuld. Wethouder Huisman liet weten desondanks de signalen uiterst serieus te nemen. 

In een memo geeft het GGD antwoord op de kwestie: "jaarlijks vullen alle leerlingen van de tweede en vierde klas een digitale vragenlijst in op school tijdens een lesuur. In schooljaar 2016/2017 was dit de Emovo- vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst kan iedere leerling zijn/haar algemene gezondheidsadvies op maat bekijken. Ook wordt er verwezen naar betrouwbare en informatieve internetsites en apps. Tevens kunnen leerlingen aangeven of zij behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek; afhankelijk van het onderwerp ontvangen zij dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. De verpleegkundige is minimaal een dagdeel per week aanwezig op de school en daarmee een vertrouwd gezicht voor de leerlingen. Daarnaast worden alle 2e-klassers gemeten en gewogen om hun groei en ontwikkeling in kaart te brengen."

Volgens wethouder Hennie Huisman roepen de uitkomsten veel vragen op. Zij heeft een regiegroep in het leven geroepen met diverse organisaties om met elkaar de uitslag van de Jeugdmonitor door te nemen, de belangrijkste thema's eruit te halen en vervolgens per onderwerp door te nemen welke maatregelen er nodig zijn. Zo stelde zij eerder de vragen: "Hoe komt het dat Texelse jongeren in vergelijking met de regio een laag zelfbeeld hebben? Waarom is het aantal jongeren dat aan zelfdoding denkt op Texel hoger dan in de regio? Hoe is te verklaren dat op Texel twee keer zoveel jeugd aangeeft zich weleens gediscrimineerd te voelen?" Ruim 26 procent van de jeugd geeft aan ooit mishandeld te zijn.

De anonieme onderzoeksmethode Emovo wordt met ingang van schooljaar 2017-2018 vervangen door de niet-anonieme onderzoeksmethode 'Gezond leven? Check het even!'. Geeft de leerling via de ingevulde vragenlijst zorgwekkende signalen af, dan ontvangt de leerling op initiatief van GGD HN een uitnodiging voor een gesprek. "Doordat de onderzoeksmethode niet langer anoniem is kunnen we dus op maat gerichte ondersteuning bieden op zorgpunten die uit het onderzoek naar voren komen. Hierin wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte benadering waarin zelfredzaamheid van de leerling centraal staat", vervolgt GGD Hollands Noorden.

De uitkomsten

Het Emovo rapport 2016-2017 is door GGD HN besproken met de Hogeberg. De school herkent de uitslag en wil graag advies van GGD HN voor de aanpak van de problemen. GGD HN zal een werkgroep op Hogeberg volgens de Gezonde School aanpak ondersteunen bij het gedetailleerder in kaart brengen van de problematiek, de behoefte van de school en wat de school al doet om vervolgens te adviseren bij de keuze voor passende preventie activiteiten. De activiteiten die de GGD adviseert zijn overigens niet alleen activiteiten van de GGD zelf, maar ook landelijk erkende interventies en/of interventies van ketenpartners.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

€120,- om te verhuizen binnen je eigen gemeente, redelijk of niet?Reageren!