Logo texelsecourant.nl

'Negen Texelaars gedwongen aan overkant'

  Gezondheid

Op het moment verblijven negen Texelaars die zorg nodig hebben noodgedwongen in een verzorgingshuis aan de overkant.

Dat stelt Texel Samen Beter in een brief aan de leden waarin de zorgcoöperatie meldt dat er een beroep op de politieke partijen wordt gedaan om na te denken over de vraag hoe om te gaan met de opvang van ouder wordende Texelaars op het eiland.

"In 2015 en 2016 zaten er gemiddeld vier Texelaars onverhoopt vanwege crisissituaties in overkantse locaties, in maart 2017 waren dat er al negen en de verwachting is dat dit de komende jaren verder zal stijgen als we niets ondernemen. En veel Texelaars stellen plaatsing op de wachtlijst uit, omdat een wachtlijstplek al geld kost en vooral omdat men zo lang mogelijk het thuis wil redden."

Volgens de zorgcoöperatie kent iedereen wel schrijnende verhalen over Texelaars die aan de overkant in een verpleeghuis moesten worden opgenomen, maar komen dergelijke situaties vaak niet naar buiten omdat mensen niet willen klagen of daar de energie niet voor hebben. "Omdat we collectief op dit eiland nog geen actie ondernemen, komen we straks individueel één voor één in de knel."

Texel Samen Beter vindt dat er tientallen extra plekken gecreëerd moeten worden. "Op korte termijn door creatieve arrangementen en afspraken met bestaande partijen. Op termijn mogelijk eigen nieuwbouw door Texelse aanbieders van opvang voor deze doelgroep, geholpen door collectieve rugdekking in de exploitatie."

Texel vraagt volgens de zorgcoöperatie meer dan het nationale zorgsysteem biedt, maar is het de vraag of Texel moet wachten op politiek Den Haag en zorgverzekeraars of zelf het heft in handen moet nemen.

"Er is ook behoefte aan meer en laagdrempelige dagopvang waardoor de fase dat men het nog thuis kan bolwerken langer wordt zonder uitputting en overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk."

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Een vliegende auto die door de politie bij calamiteiten vanaf vliegbasis Leeuwarden wordt ingezet op de Waddeneilanden.Reageren!