Logo texelsecourant.nl
Deze infographic van Defensie geeft een overzicht van de oefening.
Deze infographic van Defensie geeft een overzicht van de oefening. (Foto: Koninklijke Luchtmacht)

Luchtmacht houdt grootscheepse oefening "Orange Bull"

  Divers

De Koninklijke Luchtmacht houdt van 1 tot en met 5 april de oefening "Orange Bull". Het betreft een grootscheepse training boven Nederland en België.

Samen met collega's oefent het 336 'Blackbulls' Squadron haar tactische inzet. Tijdens de oefenperiode maken twee C-130 Herculessen iedere dag drie vluchten. Hoewel men primair vanaf vliegbasis Eindhoven vliegt, worden ook de locaties Woensdrecht, De Kooij, Schaffen (België), De Peel, Artillerie Schietkamp in 't Harde (ASK) en Twente Airport aangedaan.

De oefeningen bestaan uit Tactical Air Land Operations, para drops, Container Delivery Systems-drops, laagvliegen en vliegen met nachtzichtapparatuur.  De bemanning krijgt hiermee voldoende mogelijkheden het grote scala aan vaardigheden te trainen. Men werkt samen met collega's van de Luchtmobiele Brigade en de Defensie Para School, het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen. Omdat zij veelal dezelfde trainingsdoelstelling hebben en noodzakelijke ondersteuning leveren, wordt de oefening gezamenlijk uitgevoerd.

De Tactical Air Land Operations worden beoefend op De Kooij, Woensdrecht, Eindhoven, De Peel en Twente Airport. Tijdens deze tactische landingen van de C-130 Hercules staat het verrassingseffect in vijandig gebied voorop.

Op Schaffen, ASK in 't Harde en Twente Airport vinden para drops plaats; 100 parachutisten beoefenen dan de Military Free Fall of Automatic Open. Deze drops vinden zowel overdag als 's avonds plaats.

Daarnaast worden op ASK in 't Harde 'CDS-drops' geoefend, waarbij vracht (max 1000 kilo) de Hercules verlaat per parachute, via de achterklep.  

Laagvlieggebied

Het gebied tussen vliegbasis Eindhoven, De Peel, ASK in 't Harde en Twente Airport is tijdens Orange Bull een laagvlieggebied. Overdag mag hier gevlogen worden tot een hoogte van 300 ft (100 m), 's avonds tot 600 ft (200 m).

Het is niet duidelijk in hoeverre er op Texel iets van te merken zal zijn, maar de Luchtmacht maakt er ook hier vooraf melding van. Meer informatie via deze link.


Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!