Logo texelsecourant.nl
De Oudheidkamer in Den Burg.
De Oudheidkamer in Den Burg.

Restauratiesubsidie Oudheidkamer en Graanpakhuis

  Divers

Kaap Skil heeft van de provincie een bijdrage van ruim €70.000,- ontvangen voor restauratie van de Oudheidkamer en het Graanpakhuis in Oudeschild.

€25.000,- is bestemd voor de Oudheidkamer en ruim €46.000,- voor het Graanpakhuis. Beide Rijksmonumenten zijn toe aan groot onderhoud. Voor de restauratie ontving Kaap Skil eerder dit jaar instandhoudingsubsidie via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het geld kwam uit de voormalige Brim-regeling, nu de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Het resterende geld dat nodig is voor de restauratie betaalt de Stichting Texels Museum, waaronder Kaap Skil valt.

Corina Hordijk van Kaap Skil ontving het geld woensdag uit handen van gedeputeerde van Cultuur Jack van der Hoek. De overhandiging gebeurde in het monumentale Huize Barnaart in Haarlem. De restauratie staat gepland voor komend jaar.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, hoofdredacteur Texelse Courant en Texel Magazine. Lid Redactioneel Overleg Nederlandse Nieuwsblad Pers.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Het idee van Eiland Belang om de Schulpengat te gebruiken voor seizoenspersoneel lijkt mij realistisch:Reageren!