Logo texelsecourant.nl
Foto: Bron NIOZ

Plan dam in Noordzee vooral waarschuwing

  Divers

Een dam van 475 kilometer tussen het noorden van Schotland en het westen van Noorwegen, plus nog één van 160 kilometer tussen Frankrijk en het Zuidwesten van Engeland.

Daarmee kunnen meer dan 25 miljoen Europeanen beschermd worden tegen de gevolgen van een verwachte zeespiegelstijging van enkele meters.

De kosten, €250 tot €500 miljard, bedragen "slechts" gedurende 20 jaar 0,1% van het Bruto Binnenlands Product van alle landen die beschermd worden. Verdediging tegen - maar vooral een waarschuwing voor - klimaatverandering.

Dat schrijft dr. Sjoerd Groeskamp, oceanograaf aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, samen met zijn Zweedse collega Joakim Kjellson van GEOMAR komende maand in wetenschappelijk tijdschrift The Bulletin of the American Meterological Society. "Behalve een mogelijke oplossing, is het ontwerp van zo'n extreme dam vooral een waarschuwing", zegt Groeskamp. "Het laat zien hoe gigantisch het probleem is dat boven ons hoofd hangt." 'De bouw van zo'n "Noord-Europese Afsluitdijk" lijkt technisch haalbaar', benadrukt Groeskamp. "De maximale diepte van de Noordzee tussen Frankijk en Engeland is net honderd meter. Tussen Schotland en Noorwegen is de gemiddelde diepte 127 meter, met een maximum van 321 meter vlak voor de kust van Noorwegen. We bouwen nu ook vaste boorplatforms op diepten van meer dan 500 meter, dus dan lijkt zo'n dam ook te doen."

De gevolgen van deze dam voor de Noordzeenatuur zijn enorm. Groeskamp: "In een groot deel van de Noordzee verdwijnt het getij en daarmee het transport van slib en voedingsstoffen. Uiteindelijk wordt het zelfs een zoet meer. De natuur en daarmee ook de visserij zal drastisch veranderen."

'De financiële kosten voor de aanleg van de dam hebben we geschat door extrapolatie van de kosten voor grote dammen in bijvoorbeeld Zuid-Korea. In de uiteindelijke rekensom moet je ook nog zaken als het verlies aan inkomsten uit de Noordzeevisserij meerekenen, net als de toegenomen kosten voor de scheepvaart over de Noordzee en ook de kosten om al het rivierwater dat nu in de Noordzee stroomt met gigantische pompen aan de andere kant van de dam te krijgen.'

Uiteindelijk is de schets van deze extreme dam eerder een waarschuwing, dan een oplossing, stelt Groeskamp. 'De kosten en de consequenties van zo'n dam zijn inderdaad enorm. Maar wij hebben berekend dat de kosten van niets doen tegen zeespiegelstijging uiteindelijk nog veel hoger zullen zijn. Deze dam maakt bijna tastbaar wat de gevolgen zullen zijn van een zeespiegelstijging van – in de meest sombere scenario's – 10 meter in het jaar 2500. Deze dam is dan ook vooral een pleidooi om nú iets te doen tegen de klimaatverandering. Als we niks doen, is deze extreme dam misschien de enige oplossing.'

Er is veel internationale belangstelling voor het plan. Zoals in The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/12/giant-dams-could-protect-millions-from-rising-north-sea?CMP=share_btn_tw.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De snelheid op de verbindingswegen van en naar alle Texelse dorpen op 80 km/uur houden of naar 60 km/uur?Reageren!