Bouwen aan de toekomst
Bouwen aan de toekomst Foto: Ton Zegers

Dit artikel is geschreven door
Koppiestiêd op Texel

Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.

Let op, doe mee, help mee!

Column

In de gemeenteraad ging het deze week over de nieuwe omgevingsvisie die in 2021 in moet gaan. Nou ja, het ging niet echt over de omgevingsvisie. Het ging om het vaststellen van de "kadernotitie 'Het maken van de Omgevingsvisie'". "In deze kadernotitie staan de kaders voor het proces van het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bestaat uit gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving voor de toekomst van Texel. In de Omgevingswet speelt burgerparticipatie een belangrijke rol. Om die reden wordt in deze kadernotitie voorgesteld de Omgevingsvisie Texel op te stellen op participatieniveau 'Adviseren en Raadplegen'", zo staat in het stuk beschreven.

Vingers omhoog? Wie was ik na deze introductie al kwijt? Ik begrijp de mensen die al half in slaap zijn gesukkeld, maar kom er toch even bij. Dit wordt één van de belangrijkste documenten van de komende jaren. Zoals Jur Schuiringa van de VVD het belang in mijn ogen op de juiste manier agendeerde bij de Texelaars: "Let op, doe mee, help mee! Zodat we dit zo goed mogelijk in een vat kunnen gieten." Alle politici waren het er over eens. Dit stuk is zo belangrijk, dat The Declaration of Independence er bij in het niet valt. Ik neem aan dat het - eenmaal voltooid - tentoongesteld wordt en binnen de kortste keren een soort bedevaartsoord wordt. Het liefst wel online, anders moeten we ook nog in beweging komen en dat blijkt op Texel nog wel eens een probleem.

Zonder dollen, het stuk waarmee de gemeente aan de gang gaat, zet de lijnen uit voor de toekomst. Wat willen we wel? Wat willen we absoluut niet? En hoe gaan we dat op papier krijgen. Wij mogen daar als Texelaars over meepraten. Maar hoe spreek je met alle Texelaars? Daarover werd woensdag druk gepraat en ondanks dat het stuk zo belangrijk is, was het moeilijk om de aandacht er bij te houden. De politieke partijen waren druk in discussie wie en op wat voor manier mocht meepraten. Ze waren het er duidelijk over eens dat alle Texelaars wat mogen vinden, maar de manier waarop was nog punt van aandacht. De participatieladder schijnt hierbij de sleutel tot succes te zijn. Henry Soyer, ons nieuwbakken raadslid van GroenLinks - moest er nog even inkomen. Volgens mij zei hij best nuttige dingen, maar kwam het er verkeerd uit. Er klonk een bepaalde hooghartigheid uit zijn toon, die ook al was terug te lezen in het amendement dat hij indiende met coalitiepartner Texels Belang. Hierin stond bijvoorbeeld: "Bij adviseren hoort een goede onderbouwing van het advies. Het is niet reëel om dat van alle burgers te eisen." 

Ten eerste denk ik dat de gemeenteraad niet zoveel te eisen heeft van de bevolking. Zij zitten er voor ons en niet andersom. Ik denk dat zij daarentegen mogen verwachten dat alle Texelaars willen meepraten en dat ook kunnen. Ik weet niet hoe weinig vertrouwen GroenLinks heeft in de burger, maar Soyer deed het overkomen alsof het vooral een stuk van hoogopgeleide mannen en vrouwen moet worden. Alsof die het alleenrecht hebben op een mening. Raadplegen is wel iets voor de Texelaar, adviseren is heel wat anders, zo bleek. Astrid van de Wetering repliceerde dit al door te stellen dat raadplegen ook een vorm van advies is. 

Begrijp me niet verkeerd. Het is geen simpele klus om iedereen mee te laten praten en je moet voorkomen dat het individu ondersneeuwt onder de stroom van organisaties zoals bijvoorbeeld TOP, de ondernemersverenigingen, 10 voor Texel, de Stichting Kernwaarden, LTO, natuurorganisaties et cetera. Daarnaast heb je nog tal van andere clubjes die aan de poort rammelen. Het kan en mag niet zo zijn dat belangengroeperingen onze toekomst gaan vaststellen. Maar door te roepen wat allemaal niet mag, komen we niet tot een oplossing. Hoe gaat de Texelaar laten horen hoe hij de toekomst ziet? Het college heeft €135.000,- beschikbaar gesteld voor het maken van de omgevingsvisie. Het is te hopen dat dit niet gebruikt wordt voor het zoveelste jofele onderzoeksbureautje van de overkant. Daar zijn ze dol op bij deze gemeente. Wat dan de uitkomst gaat zijn - dat voorspel ik alvast en ik geef het graag toe wanneer ik later fout zit - is dat er een enquête komt en dat de gemeente dan verbaasd is dat niemand die invult. Daarna gaat er een serie van persberichten naar de lokale pers met de vraag of wij het nogmaals onder de aandacht kunnen brengen. Vervolgens komt er een omgevingsvisie en klagen de Texelaars dat ze niet gehoord zijn. Het lijkt mij een situatie om te voorkomen.

Hoe ziet de lezer het? Wat moet er veranderen? Hoe moet de toekomst van Texel eruitzien? Hoe houden we Texel leefbaar en welke afwegingen moeten er gemaakt worden? Waar maakt u zich op dit moment het meest zorgen over als het aankomt op de toekomst van Texel? Dan heb ik het niet over de tarieven van uw recreatiewoning of de lelijke schutting van de buren. Wat heeft Texel nodig om te bouwen aan een solide toekomst voor onszelf en de jeugd. Hoe houden we scholen op Texel? Hoe krijgen we de woningmarkt op orde en hoe blijft Texel Texel? Moeten we meer ruimte maken voor natuur of juist niet? Moeten we meer bouwen in de buitendorpen of moeten we ons blijven focussen op Den Burg? En wie bepaalt welke keuzes gemaakt worden? Wees er bewust van dat afspraken die in dit stuk worden vastgelegd, bepalend zijn wat voor na 2021 wel of niet mag. Dan is het te laat om te protesteren. 

Blijf alert en demp de put niet als het kalf verdronken is. Denk na, praat met elkaar en zorg dat je gehoord wordt. Laat je niet in een raadplegende rol drukken door de politiek, maar pak je adviserende taak met beide handen aan. Denk vooral niet dat je niet mee mag praten omdat je maar een enkeling bent. Dit is het moment. Zonder de toeristen gaan we als Texelaars bepalen hoe we het gaan doen!

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Afbeelding
Woontij zoekt een huurheld met een hart van goud! Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Haarherstel en meer bij Boutique Salon Texel Gezondheid 7 uur geleden 5
Afbeelding
Texel nog gevrijwaard van blauwtong Algemeen 9 uur geleden 8
Afbeelding
Expendables en Sinterklaasfilms Algemeen 13 uur geleden 2
Afbeelding
“Zien waar je afgeweken bent van je eigen basis" Gezondheid 15 uur geleden
Afbeelding
Podcast Texel deze Week 28 september 2023 Algemeen 28 sep., 18:00 1
Afbeelding
Aron Zeeman genomineerd als mediatalent van het jaar Algemeen 28 sep., 13:30 54
Afbeelding
Annelies helpt met genezen van onzichtbare blauwe plekken Gezondheid 28 sep., 08:30 2