Logo texelsecourant.nl
Donkere wolken in de begroting...
Donkere wolken in de begroting... (Foto: Emma Rijneke)
Blogs

Tering naar de nering zetten

  Column

"Job, je moet de tering naar de nering zetten", zei mijn moeder altijd. Een levensles die soms beter is blijven hangen dan op een ander moment. Oftewel, je moet je uitgavepatroon afstellen op de inkomsten. Een levensles die ook bij de gemeenteraad en het college niet altijd op plaats één staat heb ik het idee. Met een structureel tekort van €1,7 miljoen op de gemeentelijke begroting, dat oploopt naar 2,5 miljoen in 2022 lijkt het mij toch een moment voor keuzes. Investeren met geld dat er niet is, lijkt me niet de oplossing. 

Er vielen nogal wat zaken duurder uit. Het kllimaatsysteem zorgde ervoor dat het gemeentehuis tonnen duurder uitviel dan gepland, het OCT is inmiddels al aan een miljoen euro extra kosten toe, er was €80.000,- extra nodig voor de dijk bij de NIOZ-polder, de sporthal werd duurder en voor de wegen is vanaf 2020 een structureel bedrag opgenomen van €761.000,-, dit bedrag is alleen nog niet gedekt. Het tekort in 2022 is gedeeld door het aantal huishoudens op Texel gemiddeld €400,-. Dat vind ik een beste klap geld.

Er zijn nog wel wat kosten die ik hier niet opsom, reden genoeg om zeer kritisch te kijken naar de uitgaven. Toch wordt er nog steeds gepraat over zaken die heel veel geld kosten, terwijl deze uitgaven in mijn ogen niet direct nodig zijn. Zo wordt er gesproken over overname van (fiets)paden van Staatsbosbeheer. Deze partij heeft zelf niets aan zijn paden gedaan, waardoor deze in erbarmelijke staat zijn. Daarom staan ze er voor open om deze te slijten aan de gemeente. De gemeente staat daar niet negatief tegenover omdat de fietspaden toch een visitekaartje voor het eiland zijn. Let wel, voordat deze weer op een aanvaardbaar niveau zijn, is er €7 miljoen nodig - wethouder Edo Kooiman sprak in de commissie zelfs over €7,5 miljoen. Wie gaat dat betalen? En al krijgt de gemeente ze wel in prima staat opgeleverd, hoeveel kost het dan om die paden daarna te onderhouden? 

Dan is er nog het idee om betaald parkeren af te schaffen op de strandslagen. Het is geen verrassing, het was één van de speerpunten van Texels Belang - Texels grootste partij - in aanloop naar de verkiezing en het staat ook in het coalitieprogramma. Wethouder Huisman gaf deze week aan dat dit niet per 1 januari 2019 al gaat gebeuren, omdat ze nu al moeite heeft om een sluitende begroting rond te krijgen. Ik vind het überhaupt een stomme beslissing. Who's next? De haven van Oudeschild? Ook daar kwam pas in 2012 betaald parkeren, daar willen ze er ook wel van af. En dan Den Burg en De Koog? Koop eenmalig zo'n vignet en je bent een jaar klaar. Als je maar een dag naar Texel komt, koop je een dagkaart. Ik kan niet inschatten hoeveel inkomsten je misloopt wanneer je het vignet afschaft op de strandslagen, maar ik vind het om meerdere redenen een slecht plan. Ik ben voor duidelijkheid en dan dus overal betaald parkeren. Helemaal niet onredelijk als je kijkt naar het aandeel dat de toeristen hebben in de druk op onze wegen, fietspaden en parkeerplaatsen. Bovendien heb ik de ijdele hoop dat het een aantal automobilisten doet besluiten de auto bij het huisje te laten staan - of in iedere geval één van de auto's - en met de fiets verder te gaan. 

Dan de verlichting weer aan, ook zo'n paradepaardje. Bekijk de afspraken maar goed, door Texel zal dan aan het Waddenfonds ook nog €1,4 miljoen moeten worden terugbetaald.

Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt. Een van de maatregelen die geopperd is, is het afschaffen van Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT). STIFT wordt gefinancierd vanuit de toeristenbelasting met een bedrag van €0,1544,- per overnachting. Voor 2017 kwam dat neer op €462.799,-. Wanneer de gemeente dit niet in STIFT stopt, blijft er dus een flink bedrag over. Als je echter kijkt waar STIFT zich allemaal voor inzet is dit een heel slecht plan. Bovendien is voor aanvragers cofinanciering door anderen een vereiste. Er mag dus ook wel doorgerekend worden welke bedragen er niet op Texel geïnvesteerd worden wanneer er een streep door STIFT wordt gezet. Bovendien valt te verwachten dat het veel heibel oplevert met de ondernemers die destijds instemden met een forse verhoging van de toeristenbelasting, mits dit in STIFT werd geïnvesteerd. Nu kunnen de ondernemers hoog of laag springen, de raad beslist. Maar het gaat een hoop herrie opleveren. STIFT was onder meer betrokken bij de realisatie van het Waddenstrandje bij Oudeschild, de Waterspeelplaats in Oudeschild, de renovatie van het Walvisvaardershuisje, het 100 kilometer-mountainbikepad, fietspad Eierland, de Zeereep in De Koog en het nieuwe betonnen fietspad langs de zanddijk.

Ik heb makkelijk praten vanaf de zijlijn, dat besef ik heel goed. Ik wens de raadsleden en het college dan ook veel wijsheid toe. Geld kun je maar één keer uitgeven dus pas op de portemonnee. Dat vignet kan best iets duurder, de OZB kan echt wel iets omhoog en ik heb bij een vakantie nog nooit gekeken naar de hoogte van de toeristenbelasting. Ik zie mogelijkheden. Geen populaire oplossingen, maar dat kan niet altijd.

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ben blij dat Texelpop terugkeert.Reageren!