Logo texelsecourant.nl
Foto: William Cho/Pixabay
Rechtswinkel Texel

Handlichting voor ondernemende tieners - Column van Rechtswinkel Texel

  Column

Als u een ondernemende 16- of 17-jarige zoon of dochter heeft die een eigen bedrijf wil oprichten, dan is het aan te raden om 'handlichting' aan te vragen bij de rechtbank in uw regio. Ik zal hierna toelichten wat dit inhoudt.

Handelings(on)bekwaamheid van minderjarigen

Iedereen jonger dan 18 jaar is een 'minderjarige', tenzij hij of zij getrouwd is (geweest) of meerderjarig is verklaard. Een rechtshandeling van een minderjarige (bijvoorbeeld het sluiten van een koopovereenkomst) is rechtsgeldig als een wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft verleend. Een minderjarige is dus handelingsonbekwaam als geen toestemming is verleend, bijvoorbeeld door een ouder of verzorger, en voor zover de wet niets anders bepaalt. Toestemming wordt verondersteld indien een minderjarige een rechtshandeling verricht die bij zijn of haar leeftijd past, zoals het kopen van een broodje. Het kopen van een dure laptop of geld lenen bij de bank is een ander verhaal. Dit soort handelingsonbekwaamheid maakt het erg moeilijk voor een minderjarige om een bedrijf op te richten en te runnen.

Wat houdt handlichting in?

Als een kind 16 of 17 jaar oud is, kan hij of zij een verzoek indienen bij een regionale rechtbank. In het verzoekschrift moet worden vermeld wie de verzoeker is, de reden van het verzoek en om welke bevoegdheden het gaat. Verder moet een afschrift van de geboorteakte worden bijgevoegd en de wettelijke vertegenwoordigers moeten toestemming geven. Indien de rechter 'handlichting' verleent, dan wordt dit gepubliceerd en bekendgemaakt in o.a. de Staatscourant. Dit brengt griffiekosten met zich mee die voor rekening van de verzoeker komen.

Een minderjarige met handlichting is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van rechtshandelingen. Indien bijvoorbeeld die dure laptop wordt aangeschaft of geld wordt geleend bij de bank, dan zijn de wettelijke vertegenwoordigers niet meer aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en kunnen zij dergelijke rechtshandelingen niet laten vernietigen. Verder heeft een minderjarige handlichting nodig om zijn of haar bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Een kind dat jonger is dan 16 jaar kan helaas geen handlichting aanvragen.

Deze column is geschreven door Georgina Lara Booth, juridisch adviseur-vrijwilliger van Rechtswinkel Noord-Holland Noord (vestiging Texel).

Heeft u vragen? Neem contact met ons op! Rechtswinkel Noord-Holland Noord verleent gratis juridische ondersteuning aan minder draagkrachtigen op vrijwel alle rechtsgebieden op verschillende locaties in Noord-Holland. Bewoners van Texel kunnen gratis digitaal juridisch advies krijgen door een intakeformulier in te vullen. Dit kunt u vinden door "Texel" te selecteren onder het kopje "Onze Vestigingen" op de website www.rechtswinkelnoordhollandnoord.nl

Rechtswinkel Texel
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Om mensen met een economische en/of maatschappelijke binding aan Texel voorrang te geven op de woningmarkt wil het college een koopprijsgrens instellen van €450.000,- (en een huurprijs van €720,42). Alleen boven die prijs mogen niet-Texelaars kopen/huren.Reageren!