Logo texelsecourant.nl
Blogs

Hiep hiep hoera

  Column

"Ten einde den schijn van onbeleefdheid te ontgaan, zij het ons vergund den jeugdigen TEXELAAR aan de lezer voortestellen, ons vleiende, dat hij later zijnen weg zelve wel zal vinden. Wij verzoeken voor hem voorloopig een goed onthaal, later moge blijken of hij dat goede onthaal waardig was. Wel ligt het voor de hand, dat sommigen den indringer mogelijk met een medelijdend schouderophalen of ironischen glimlach zullen aanzien, om zijne nietigheid, een natuurlijk gevolg echter van zijnen jeugdigen leeftijd; maar toch ook, wij vleien er ons althans mede, zullen er worden aangetroffen, die den jeugdigen TEXELAAR als vriend zullen ontvangen en een welgemeend welkom toeroepen; - zijn er zulke vrienden wat veel, dan kan het niet anders, of de thans jeugdige, zal krachtig genoeg worden, om eene waardige plaats in te nemen op Texel's bodem."

Jawel dames en heren, met deze woorden werd 'de Texelaar' vandaag precies 130 jaar geleden aan het publiek geïntroduceerd. Inmiddels is er een hoop veranderd, maar volgens mij zijn de woorden van Willem Langeveld en Adriaan de Rooij bijna profetisch te noemen. Er wordt wel eens lacherig gedaan over het suffertje, maar na 130 jaar kunnen we toch stellen dat we een waardige plaats hebben ingenomen op Texelse bodem. Bovendien hadden de eerste uitgevers een bijzonder helder gevoel voor relativering. Ik kan niet inschatten of het voorzichtige bescheidenheid was, of dat de volgende woorden uit de grond van het hart kwamen: "Uit den aard der zaak, zullen wij slechts in bescheiden kring werkzaam zijn, en is ons blad niet meer dan een lokaal blaadje."

Want dat is wat de Texelse Courant altijd gebleven is. Een lokaal blaadje die zich tot op de dag van vandaag probeert vast te bijten in het eilandnieuws. Met slogans als 'U weet het als het staat in de Texelse Courant' en 'Een Texelaar leest De Texelaar' probeerde de krant zich altijd volledig te focussen op de lokale gemeenschap. Tegenwoordig is het natuurlijk lastig om nieuws onder de pet te houden tot de krant uitkomt. Met een concurrent, sociale media en de eiland-tamtam is dit vaak onmogelijk. Toch lukt het ons ook vandaag de dag nog met enige regelmaat te agenderen, denk bijvoorbeeld onlangs aan de bierbrouwerij en de taxiproblematiek. Toch besef ik als redacteur van deze prachtige krant ook dat wij vallen of staan bij de gratie van de Texelaars. Ik denk dat het een stuk lastiger is voor een lokale krant die niet beschermd wordt door eilandgrenzen. We zitten veilig in een afgebakend gebied, dat maakt het werk daarentegen ook wel eens lastig. 

Ik kwam zelf bij de krant werken in 2011. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik een klein puzzelstukje mag zijn in het geheel van honderddertig jaar. Maar wat heb ik aan het begin moeten wennen aan de directe communicatie. Ik had stagelopen bij RTV Noord en bij het 10 minuten jeugdjournaal in Suriname. Ook daar waren mensen het wel eens met je oneens, maar dan stuurden ze een mailtje of een Facebookbericht. Toen ik hier een kritisch stuk schreef, kwam iemand de redactie oplopen met de opmerking: 'wie heeft dit geschreven en waar gaan we zitten?' Dat het een optie was dat ik helemaal geen tijd zou hebben om op dat moment te zitten, kwam niet in de persoon op (weet je dit nog Rein Stam? Op mij heeft het indruk gemaakt). En een boze schreeuwende Cocky Penha na een stuk over De Koog staat ook in mijn geheugen gegrift. Gelukkig is dat helemaal goed gekomen.

Ook denkend dat werk en privé twee totaal verschillende dingen zijn, heb ik wel een beetje afgeleerd. Ik vind het al lang niet meer vervelend als men roept 'Kijk uit wat je zegt, daar is de krant'. Ik vind het zelfs wel een eer. Het zou toch mooi zijn als ik 'de krant' was. Maar er zijn een hoop redacteuren die een hoop meer hebben betekent voor de krant in de afgelopen decennia. wat te denken van Harry de Graaf, Frans Hopman en Joop Rommets. En ook mijn huidige collega's hebben al aardig wat meer gepresteerd. Maar niemand is groter dan de krant en ik probeer op mijn manier mijn stempel op het geheel te drukken. Hoewel de blogs buiten de redactionele producties vallen, zouden ze er nooit geweest zijn zonder mijn baan bij de krant. Dat ze soms wat stof doen opwaaien, hebben we onlangs nog gemerkt. Maar ik merk wel dat sommige mensen mijn invloed rijkelijk overschatten. Het levert complimenten op en regelmatig ook boze mensen. Maar zoals al vaker aangestipt: wie uitdeelt moet ook kunnen incasseren. Het is niet altijd leuk, maar als je er niet tegen kunt moet je het niet doen, denk ik dan maar. Ik ben af en toe weinig subtiel, dat is mijn zwakte en mijn kracht. En soms ontstaan discussies juist door een keer niet de nuanceerbeer te spelen.

Ik vind het nog altijd heerlijk bij de krant en hoop uiteindelijk mijn steentje bij te dragen aan de roemruchte historie van de krant. In de afgelopen jaren heb ik in ieder geval geprobeerd mijn invulling te geven aan het zijn van eilandredacteur. Wat het waard was, dat zal moeten blijken. Hopelijk duurt het nog even voordat we daar een definitief eindoordeel over kunnen geven. Laten we in ieder geval hopen dat De Texelaar de 'onmisbare huisvriend' blijft, zoals de wens was van Willem Langeveld en Adriaan de Rooij. "Er staat nooit wat in, ik heb hem voor pagina 3 en jullie zijn nooit kritisch." Allemaal geluiden die je hoort van lezers, tot het moment dat er iets in staat wat in hun straatje past. Dan is het ineens een verdomd goede eilandkrant. Je houdt nooit iedereen tevreden. We blijven ons best doen en kritiek houdt ons scherp. 

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ben blij dat Texelpop terugkeert.Reageren!