Logo texelsecourant.nl
De Emmalaan ter hoogte van de OSG in Den Burg.
De Emmalaan ter hoogte van de OSG in Den Burg. (Foto: Google Maps)

Quick scan naar alternatief Emmalaan

Het college gaat een quick scan doen naar de alternatieve ideeën van VVD en PvdA voor de herinrichting van de Emmalaan in Den Burg.

Die toezegging deed wethouder Edo Kooiman dinsdagavond in de raadscommissie, nadat de alternatieven van beide politieke partijen ter tafel waren gekomen.

Volgens de plannen van het college moet er ter hoogte van de OSG en het toekomstige Onderwijscentrum een 30 km zone komen waarbij fietsers en automobilisten een stukje gezamenlijk de rijbaan delen.

Volgens het alternatief van VVD en PvdA blijven de rijbanen voor auto's en het fietspad strikt gescheiden, sluiten er geen toe- en uitgangen van de scholen aan op de Emmalaan en moet iedereen de Emmalaan oversteken bij de kruisingen met de Elemert en de Haffelderweg om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te hebben.

VVD en PvdA vroegen het college hun alternatief nader te onderzoeken. Wethouder Kooiman stond op het standpunt dat de huidige plannen ook goed zijn bekeken door deskundigen (onder meer politie, VVN, ambtenaren en een extern verkeerskundig bureau) met het oog op de veiligheid.

Volgens hem zou nieuw onderzoek naar de alternatieven veel tijd kosten. Na een schorsing en overleg binnen het college gaf de wethouder aan wel een quick scan te willen laten doen naar het alternatief.

Bedoeling is dat dat de komende weken gebeurt, zodat de herinrichting van de Emmalaan eind juni/begin juli opnieuw door de politieke partijen kan worden besproken.

In het alternatief van VVD en PvdA blijft overigens sprake van 30 km ter hoogte van de OSG en het toekomstig Onderwijscentrum, ook als de rijbanen voor auto's en fietsers gescheiden blijven. Als de snelheid daar 50 km zou blijven, zou de nieuwbouw van het Onderwijscentrum met andere geluidsnormen te maken krijgen.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!