Logo texelsecourant.nl
De brandweer moest de afgelopen tijd al enkele keren in actie komen om brandjes te blussen.
De brandweer moest de afgelopen tijd al enkele keren in actie komen om brandjes te blussen. (Foto: Inter Visual Studio)

Oppassen met vuur, het is kurkdroog!

Wees terughoudend in het maken van vuur. Dat dringende advies komt van de gemeente, naar aanleiding van de droogte en de meierblissen op 30 april. 

Het is kurkdroog en dat de kans op natuurbrand niet denkbeeldig is, bleek uit recente berm-en duinbrandjes aan de Ploegelanderweg en de Ruijslaan, die gelukkig in de kiem werden gesmoord.

Maar een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Met de meierblis in aantocht houdt de gemeente extra nauwlettend de weervoorspellingen (regen en wind) in de gaten. Mocht de droogte de komende dagen aanhouden dan wordt in overleg met de brandweer beoordeeld of alle meierblissen ontstoken kunnen worden, of dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

De gemeente vraagt ieders medewerking om natuurbranden te voorkomen. "Wees terughoudend in het maken van vuur. Campinghouders of terrein eigenaren kunnen er voor kiezen om een verbod in te stellen voor het maken van vuur en het gebruik van barbecues."

Overige tips om natuurbrand te voorkomen: 

Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee.

Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst.

Parkeer je auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. De katalysator die zich aan de onderkant van de auto bevindt wordt vaak erg heet, maar ook een hete uitlaat kan in hoog en droog gras brand veroorzaken.

Houd bij het parkeren bij natuurterreinen rekening met toegangswegen voor de brandweer en waterwinplaatsen zoals brandputten en blokkeer deze niet.

Houd wegen en paden vrij voor brandweervoertuigen.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!