Logo texelsecourant.nl
Foto: Ingmar de Boer

Geen kermis op Texel, circus hoogst onzeker

Er komt dit jaar geen kermis in Den Burg of De Koog. Oorzaak hiervan zijn de werkzaamheden aan de Emmalaan (nieuwe sporthal) en op de Groeneplaats. Dat meldt de gemeente in een Raadsinformatiebrief.

De bouw op de Groeneplaats in Den Burg duurt naar verwachting tot eind 2019. Door deze bouwactiviteiten is er in het centrum geen plaats beschikbaar voor een kermis. Aan de Emmalaan zijn werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe sportcentrum. De bouw duurt naar verwachting tot het einde van de zomer. Door deze bouwactiviteiten is er in 2019 geen locatie beschikbaar voor de huisvesting van de exploitanten van de kermis. Deze huisvesting van exploitanten is ook nodig voor een kermis in De Koog. Vele jaren was er al een kermis in De Koog en in 2016 keerde de kermis terug in Den Burg, waarna er eerst in Den Burg kermis was en daarna in De Koog. Chaos op het parkeerterrein in 2018.

In 2018 is er van 10 tot en met 20 augustus een circus geweest. Bij de aanvraag voor de evenementenvergunning had het circus een plattegrond ingediend met wagens en materieel op het middelste gedeelte van het parkeerterrein aan de Nikadel. Bij de opbouw bleek dat het circus veel meer wagens en materieel mee had en dat een groot stuk van het achterste gedeelte van het parkeerterrein ook nodig was. Daardoor was dat gedeelte niet beschikbaar als parkeerplaats. Dit veroorzaakte een groot tekort aan parkeerplaatsen op het parkeerterrein en auto's werden overal geparkeerd. Dit heeft tot veel klachten geleid.

Parkeerproblematiek in De Koog

De parkeerproblematiek is een hot issue in De Koog. De ondernemers van De Koog geven aan dat zij het economisch belang van parkeerplaatsen groter achten dan het economisch belang van een kermis of circus op het parkeerterrein. De Koger ondernemersvereniging heeft hierover een enquête gehouden onder haar leden. Tijdens de jaarvergadering op 13 november 2018 heeft een meerderheid van de Koger ondernemers zich uitgesproken tegen een kermis en een circus in De Koog. De dorpscommissie van de badplaats ondersteunde dit standpunt. 

In 2015 is de kermis door middel van een aanbesteding gegund aan de Duursma Groep uit Hippolytushoef. Met Duursma is een concessie aangegaan voor het organiseren van de kermis voor de jaren 2016-2017-2018. Het contract met Duursma is derhalve van rechtswege geëindigd. In verband met de bouwwerkzaamheden en de onzekerheid over beschikbare locaties voor zowel kermis als huisvesting is in 2018 geen nieuwe aanbesteding gestart.

Bij de melding voor de evenementenkalender voor 2019 was ook een melding voor een circus in De Koog, het zelfde circus als in 2018. Dit circus had veel meer materiaal en wagens mee dan aangegeven, en nam daardoor veel meer ruimte in dan was gepland of gewenst was. In een gesprek met het circus in november 2018 heeft de gemeente aangegeven dat het circus in zijn huidige vorm niet past op parkeerterrein aan de Nikadel. Een circus op een particulier terrein behoort wel tot de mogelijkheden. Als het circus zelf een terrein kan vinden dat voldoet aan alle eisen uit bestaande wet- en regelgeving ( zoals bijvoorbeeld goede aanrijroutes voor hulpdiensten, en voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers) kan het circus een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen.

Laat hier weten wat u hiervan vindt.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Initiatiefnemers van de petitie "Zeg nee tegen 5G" waarschuwen dat 5G (snel internet) schadelijke is voor onze gezondheid. Mee eens of niet mee eens?Reageren!